...
  • PL   EN

Warsztaty badawcze w IChO PAN

Warsztaty badawcze w IChO PAN 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W dniach 18-23 listopada dla grupy 20 naszych stypendystów zorganizowaliśmy kolejną edycję zajęć w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Zobacz program warsztatów (pdf)

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.