...
  • PL   EN

Warsztaty badawcze w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie, styczeń

Warsztaty badawcze w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie, styczeń 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Podczas warsztatów uczestnicy pracują w kilku grupach badawczych nad problemami przedstawionymi przez pracowników Instytutu, są to m.in.: zagadnienia z zakresu fizyki magnetyzmu, nadprzewodnictwa i półprzewodników oraz biofizyki. Uczniowie pracują samodzielnie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego. Ich praca stanowi realny wkład w badania prowadzone w Instytucie. Warsztaty kończy seminarium podsumowujące, z udziałem opiekunów poszczególnych zadań, podczas którego każdy z zespołów przedstawia krótką prezentację swojej pracy, odpowiadając również na pytania z sali. Program warsztatów uzupełnia wizyta w teatrze lub filharmonii.

Podstawą kwalifikacji na warsztaty jest rozwiązanie zadań przygotowanych (wraz z polecaną literaturą) i ocenianych przez opiekunów naukowych poszczególnych zespołów.

pięciodniowe zajęcia dla 15 osób

Zobacz 


Program warsztatów 2018 (pdf)

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.