...
  • PL   EN

Warsztaty badawcze w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie, listopad/grudzień

Warsztaty badawcze w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie, listopad/grudzień 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Na czas warsztatów uczniowie dołączają do zespołów badawczych Instytutu, biorąc aktywny udział w pracach każdego z nich. Dzięki temu mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności laboratoryjnych oraz pracy z wysoko wyspecjalizowanym sprzętem, pod okiem specjalistów z dużym dorobkiem naukowym. Tematy zajęć to m.in.: synteza organiczna, metody spektroskopowe, synteza związków biologicznie aktywnych. Uczestnicy mają też możliwość wysłuchania wykładów prezentujących najnowsze osiągnięcia w chemii fizycznej oraz przegląd badań prowadzonych w IChO PAN. Program warsztatów uzupełnia wizyta w teatrze lub filharmonii.

pięciodniowe zajęcia dla 15 osób


Program warsztatów 2018 (pdf)

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.