...
  • PL   EN

Warsztaty astronomiczne w Piwnicach, kwiecień

Warsztaty astronomiczne w Piwnicach, kwiecień 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Warsztaty są poświęcone różnym aspektom radioastronomii, w tym: nowoczesnym metodom obserwacji astronomicznych, komputerowemu przetwarzaniu obrazów radioastronomicznych i optycznych. Uczestnicy powinni dysponować wiedzą o falach elektromagnetycznych i nowoczesnych urządzeniach radiowych i optycznych, metodach astrofizyki i metodach przetwarzania danych. W czasie warsztatów uczestnicy słuchają wykładów pracowników Centrum, a także prowadzą samodzielne obserwacje z wykorzystaniem największego w Europie radioteleskopu, którym dysponuje ośrodek w Piwnicach.

pięciodniowe zajęcia dla 15 osób