...
  • PL   EN

Warsztaty astronomiczne na UMK

Warsztaty astronomiczne na UMK 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W dniach 8-13 kwietnia zorganizowaliśmy w Piwnicach k. Torunia kolejne warsztaty astronomiczne. Tradycja tych warsztatów sięga już ćwierćwiecza!

Warsztaty w Centrum Astronomicznym toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są poświęcone różnym aspektom radioastronomii, w tym: nowoczesnym metodom obserwacji astronomicznych, komputerowemu przetwarzaniu obrazów radioastronomicznych i optycznych. Uczestnicy powinni dysponować wiedzą o falach elektromagnetycznych i nowoczesnych urządzeniach radiowych i optycznych, metodach astrofizyki i metodach przetwarzania danych. W czasie warsztatów uczestnicy słuchają wykładów pracowników Centrum, a także prowadzą samodzielne obserwacje z wykorzystaniem największego w Europie radioteleskopu, którym dysponuje ośrodek w Piwnicach.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.