...
  • PL   EN

Warszaty badawcze na Wydziale Fizyki UW

Warszaty badawcze na Wydziale Fizyki UW 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Od zapadki Smoluchowskiego do silników brownowskich, Dynamika stanów wzbudzonych cząsteczek i jonów, Stochastyczne symulacje powstawania opadu, Struktura kryształów (eksperyment i teoria), Model zderzenia protonów – to tematy warsztatów badawczych zorganizowanych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 11-16 marca. Wzięły w nich udział 22 osoby.

Podczas warsztatów uczniowie pracują w kilkuosobowych zespołach badawczych, pod opieką pracowników naukowych nad wybranymi zagadnieniami z różnych dziedziny fizyki teoretycznej i doświadczalnej. Do dyspozycji uczestników warsztatów jest również biblioteka Wydziału oraz naukowe bazy danych. Praca nad zadaniem jest kontynuowana po warsztatach (pod opieka zdalną), a wyniki zostaną zaprezentowane w czasie II części warsztatów w czerwcu.

Kwalifikacja na warsztaty odbywa się na podstawie zadań zaproponowanych i ocenianych przez opiekunów poszczególnych tematów. Program warsztatów uzupełniała wizyta w teatrze i rozmowa na temat spektaklu.

Zobacz program warsztatów (pdf)

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.