...
  • PL   EN

Pasterka

Wakacyjny obóz historyczno-matematyczno-przyrodniczy w Pasterce, dwutygodniowe zajęcia, lipiec

Wakacyjny obóz historyczno-matematyczno-przyrodniczy w Pasterce, dwutygodniowe zajęcia, lipiec 800 600 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Podczas obozu uczniowie pracują w trzech 5-osobowych grupach nad zagadnieniami z dziedziny biologii, nauk pomocniczych historii oraz matematyki. Oprócz zajęć warsztatowych uczestnicy korzystają z konsultacji z tutorami, a także przygotowują i wygłaszają wystąpienia poświęcone prowadzonym przez siebie badaniom. Obóz wzbogacają piesze wycieczki przyrodniczo historyczne do najciekawszych miejsc Parku Narodowego Gór Stołowych oraz Kotliny Kłodzkiej.

  dla 15 osób