...
  • PL   EN

Zagłosuj „TAK na dobrą sprawę”

Zagłosuj „TAK na dobrą sprawę” 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Drodzy Przyjaciele!

Bierzemy udział w akcji Banku BPH „TAK na dobrą sprawę” – głosując na naszą organizację na stronie akcji pomożecie nam w zdobyciu dotacji Banku na obozy naukowe, warsztaty badawcze, staże i spotkania dla zdolnych, utalentowanych uczennic i uczniów!

Już czwartą dekadę pomagamy zdolnym dzieciom

Jesteśmy stowarzyszeniem naukowców i studentów. Już od ponad 30 lat wychowujemy młodych badaczy i twórców – wielu z nich to dziś pracownicy naukowi, pisarze, malarze i muzycy, znani i nagradzani w Polsce i za granicą. Jesteśmy po to, aby wybitnie uzdolnieni uczniowie mogli rozwijać zainteresowania naukowe i talenty artystyczne, a polski system edukacji był lepiej przygotowany do opieki nad zdolnymi dziećmi. Od 1983 roku przyznaliśmy uczennicom i uczniom z całej Polski już kilkanaście tysięcy nominacji do naszego programu pomocy wybitnie zdolnym. W roku szkolnym 2015/2016 przyznano 542 takich nominacji. Niebawem ogłosimy wyniki kolejnej rekrutacji.

Otrzymują je uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych z całego kraju, pochodzący z różnych środowisk, w tym – bardzo wiele dzieci mieszkających na wsi i w małych miejscowościach.

Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą.

Darmowe obozy naukowe, warsztaty, spotkania

Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Fundusz organizuje też regularnie koncerty Młodych Wirtuozów i wystawy prac uczestników programu o uzdolnieniach plastycznych. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na ponad 20 specjalistycznych warsztatów badawczych, seminaria humanistyczne, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Ponadto, organizuje dla nich ponad 20 publicznych koncertów i 3-4 wystawy. Znaczna część oferowanej podopiecznym pomocy jest w formie indywidualnych stypendiów celowych, uzależnionych od potrzeb poszczególnych osób i ich własnych projektów. Są to na przykład liczne granty na własne projekty badawcze i staże w najlepszych w Polsce laboratoriach.

Nasi stypendyści wyrastają na wspaniałych ludzi. Wielu z nich zostaje naszymi wolontariuszami i pracuje z młodszymi kolegami, wchodzą w skład naszego stowarzyszenia i wielu innych organizacji pozarządowych. Działają na rozmaitych obszarach edukacji, nauki, techniki, medycyny, literatury i sztuki.

 

Pomoc dla zdolnych to NAJLEPSZA INWESTYCJA!

 

Oddaj głos na rzecz najzdolniejszych uczniów!

 

Dziękujemy!

 

Społeczność Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

 

 

youtube.com/zdolni | twitter.com/FUNDUSZorg | instagram.com/fundusz | facebook.com/zdolni