...
  • PL   EN

kapitał społeczny opłaca się szkole

Stypendyści! Do zadań!

Stypendyści! Do zadań! 480 320 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Tylko do 20 listopada czekamy w bazie na Wasze rozwiązania zadań kwalifikacyjnych na nasze warsztaty matematyczne we Wrocławiu.

Z kolei do 28 listopada jest czas na rozwiązywanie zadań kwalifikacyjnych na warsztaty Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

10 grudnia upływa termin nadsyłania rozwiązań na warsztaty badawcze w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie.

Wyniki kwalifikacji będą widoczne w bazie.

Informacje roześlemy też mailem.

Jest bardzo ważne, żeby wasze rozwiązania były opracowane starannie. Postarajcie się też, żeby tok Waszego rozumowania był czytelny. Jeśli piszecie ręcznie, piszcie wyraźnie, a przed wysłaniem przeczytajcie! Słowem, wyślijcie takie rozwiązania, jakie sami chcielibyście dostać do oceny. Na wszelki wypadek napiszcie też na górze strony z rozwiązaniami swoje imię i nazwisko.