...
  • PL   EN

Zamek Królewski w Warszawie RF

Spotkanie nowych stypendystów

Spotkanie nowych stypendystów 1782 986 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W sobotę 29 października w Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie nowych stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W ten sposób zainaugurowaliśmy kolejny – 34. już – rok pracy z młodzieżą z całej Polski.

W spotkaniu wzięła udział ponad setka najzdolniejszych uczennic i uczniów, tylko część spośród osób zakwalifikowanych w tym roku do programu po raz pierwszy.

 

Podczas spotkania zaprezentowaliśmy najciekawsze dokonania naszych stypendystów w minionym roku. O swoich projektach opowiadali:

  • Karolina Prochowska z Końskich (woj. świętokrzyskie), uczennica kl. 2 II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich, w programie od 2012 roku
  • Stefan Rucki z Tulec (woj. wielkopolskie), absolwent GM nr 26, im. ks. Józefa Tischnera w Poznaniu, uczeń kl. 1 Liceum Akademickiego w Toruniu, w programie od 2012
  • Karolina Tomczyszyn z Chotkowa (woj. lubuskie), absolwentka GM w Brzeźnicy, uczennica kl.1 LO im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze, w programie od 2013
  • Anna Łeń, z Łodzi, uczennica kl. 3 LO Politechniki Łódzkiej, w programie od 2010

Wysłuchaliśmy także krótkiego koncertu w wykonaniu Marianny Żołnacz, 17-letniej flecistki; uczennicy ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie w klasie prof. Marii Peradzyńskiej-Filip (w programie Funduszu od 2010 roku) i wiolonczelistów, uczniół OSM II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie: Emila Olejnika i Bernadetty Wieczerzyńskiej. Emil ma lat 17, uczy się pod kierunkiem prof. Tomasza Strahla, a w programie Funduszu jest od 2015 roku. Bernadetta ma lat 18, jest uczennicą klasy wiolonczeli prof. Romana Hoffmanna, a w Funduszu jest od 2011.

Po uroczystości na Zamku uczniowie wysłuchali wykładów z różnych dziedzin, goszcząc w murach warszawskich uczelni.

W ciągu najbliższego roku dla wszystkich uczestników programu zorganizujemy całą serię warsztatów badawczych, seminariów, spotkań i wielodyscyplinarnych obozów naukowych. Jest to możliwe dzięki współpracy najlepszych ośrodków naukowych i instytucji kultury w Polsce.

W ciągu ponad trzydziestu lat istnienia wsparliśmy rozwój tysięcy młodych Polek i Polaków. Dziś należą oni do ścisłej światowej czołówki młodych naukowców i osiągają znaczące sukcesy na estradach całego świata. Każdego roku ponad 300 osób – pracowników akademickich, studentów, twórców i działaczy społecznych – angażuje się w pracę ze stypendystami Funduszu jako wolontariusze, przygotowując i prowadząc dziesiątki zajęć i spotkań dla naszych podopiecznych. Niemal połowa z nich, z czego jesteśmy szczególnie dumni, to absolwenci Programu.