...
  • PL   EN

photo: European Commission

Spektakularny sukces naszej reprezentacji na EUCYS 2015

Spektakularny sukces naszej reprezentacji na EUCYS 2015 1500 1000 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W poniedziałek 21 września ogłoszono wyniki Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej – European Union Contest for Young Scientists (EUCYS).

Od 17 września autorzy 104 ambitnych uczniowskich projektów badawczych goszczą w stolicy Lombardii – Mediolanie.

To prestiżowy i bardzo trudny konkurs organizowany przez Komisję Europejską dla nastolatków, którzy zajmują się nauką naprawdę na poważnie.

Polskę reprezentowały w tym roku cztery projekty – wszystkie zostały nagrodzone!

Jedna z trzech głównych 1. nagród (7000 EUR) oraz nagroda honorowa (udział w LIYSF) została przyznana projektowi siedemnastoletnich fizyków Michała Bączyka z Ostrowi Mazowieckiej i Pawła Czyża z Nadarzyna, Badanie zachowania pojedynczych i sprzężonych oscylatorów typu on-off na przykładzie oscylatora butelkowego

Michał i Paweł są uczniami 3. klasy XIV LO im. S. Staszica w Warszawie. Michał – finalista licznych olimpiad przedmiotowych – prowadzi już również działalność popularyzatorską. Prowadził między innymi warsztaty naukowe (np. poświęcone fizyce w filmach lub fizyce sportu) „Fizycznie kopnięci, czyli co fizycy robią z piłką”, które odbyły się na Wydziale Fizyki UW w ramach Letniej Szkoły Fizyki.

photo: European Commission

 

Jedna z trzech 2. nagród (5000 EUR) oraz nagroda specjalna (miesięczny staż na Uniwesytecie Milano-Bicocca) zostały przyznane za projekt Dominiki Bakalarz, osiemnastoletniej matematyczki z Opola, i Joanny Jurek, dziewiętnastoletniej biochemiczki z Piotrkowa Trybunalskiego, Origami BioBandage – Multipotencjalny bioimplant oparty na nanowłókninie o powierzchni zmodyfikowanej przez komórki macierzyste

Joanna jest absolwentką I LO im. B. Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, od października rozpoczyna studia w Irlandii – Ulster University Faculty of Life and Health Sciences (Biomedical Science), ma za sobą m.in. staże naukowe na Wydziale Chemii UW, w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Dominika jest absolwentką III LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu, jesienią rozpoczyna studia w Warszawie – JSIM UW (jednoczesne studia informatyczno-matematyczne), współpracuje z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM). Jest także zwyciężczynią VI edycji konkursu Droga na Harvard, programu skierowanego do uzdolnionej młodzieży w Polsce marzącej o studiach na najlepszych uczelniach na świecie.

photo: European Commission

 

Nagrody specjalne uzyskały także projekty Pauliny Drożak, osiemnastoletniej astronomki z Lublina, Badanie zależności pomiędzy anomalią temperatury na Ziemi i wybranymi cechami aktywności słonecznej (wizyta w obserwatorium ESO w Chile) i Sary Berent, dziewiętnastoletniej biolożki z Gdyni, Badanie wpływu działania olejków eterycznych na wybrane mikroorganizmy bakteryjne i grzybowe pod kątem zastosowania jako środki ochrony roślin (Nagroda EXPO 2015 – laptop, udział w gali kończącej EXPO i wizyta w laboratorium JRC we Włoszech).

Paulina chodzi do 3. klasy III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie, jest laureatką V miejsca w Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym, jej praca konkursowa zostanie opublikowana w czasopiśmie „Urania Postępy Astronomii”.

photo: European Commission

 

Sara to absolwentka III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni, prowadzi badania w laboratoriach Międzyuczelnianego Wydział Biotechnologii UG i GUMed.

photo: European Commission

 

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EU Contest for Young Scientists – EUCYS), prowadzony jest przez Komisję Europejską od 1989 roku. Podczas finałów odbywających się corocznie późnym latem, około stu nastoletnich naukowców z kilkudziesięciu krajów prezentuje prace z różnych dziedzin. Udział w konkursie to wspaniały początek kariery akademickiej. Najlepsi młodzi uczeni Europy mają okazję zdobyć prestiżowe nagrody i zaproszenia na staże w czołowych europejskich ośrodkach badawczych.

 

Polska już od 21 lat bierze udział w konkursie – z imponującymi sukcesami. Ale równie dobrego wyniku dawno nie odnotowaliśmy: dwie nagrody główne, nagroda honorowa i trzy nagrody specjalne.

Z kilkudziesięciu krajów biorących udział w EUCYS pod względem liczby zdobytych dotąd nagród lepsi od nas są tylko Niemcy. (Zobacz statystyki EUCYS 1989-2015!)

Za rok finały EUCYS odbędą się w Brukseli. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci na zgłoszenia projektów badawczych do kolejnej edycji czeka do końca listopada.

Wiosną finały Polskiej Edycji EUCYS odbędą się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik w ramach Festiwalu Młodych Badaczy ODKRYCIA. Już teraz zapraszamy do odwiedzenia festiwalu – będzie można poznać kolejną niezwykłą grupę nastoletnich naukowców.

fot. Komisja Europejska / EUCYS 2015