...
  • PL   EN

Dyrektor Rakowski z nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dyrektor Rakowski z nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

18 czerwca Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz pierwszy przyznała Wyróżnienia im. Prof. Macieja W. Grabskiego za działania na rzecz rozumienia nauki w społeczeństwie. Nagrodę otrzymał Ryszard Rakowski, współzałożyciel i wieloletni dyrektor biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

W imieniu Ryszarda Rakowskiego nagrodę odebrała dyrektor Maria Mach.

Drugim laureatem został prof. Łukasz A. Turski, fizyk teoretyk, znakomity popularyzator nauki, pomysłodawca Pikniku Naukowego i współtwórca Centrum Nauki Kopernik.

Gratulujemy!

Gratulujemy również Fundacji pięknego jubileuszu – 25-lecia działalności.