...
  • PL   EN

Reprezentacja na EUCYS 2016 wyłoniona!

Reprezentacja na EUCYS 2016 wyłoniona! 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Matematyka, biologia i medycyna – to tematyka trzech uczniowskich projektów, które uzyskały równorzędne 1. nagrody w Polskiej Edycji EUCYS. Ich autorzy będą reprezentować kraj na finałach tego prestiżowego konkursu w Brukseli.

Jadwidze, Igorowi i Maciejowy serdecznie gratulujemy!

W niedzielę 10 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uroczyście ogłoszono wyniki Polskiej Edycji 28. Konkursu Prac Młodych Naukowców UE (EUCYS 2016). To bardzo trudny konkurs organizowany przez Komisję Europejską dla uczniów, którzy zajmują się nauką naprawdę na poważnie.

Najlepsze uczniowskie projekty badawcze z całej Polski można było w CNK obejrzeć i omówić z ich autorami. Jurorzy prowadzili takie rozmowy z młodymi badaczami przez długie godziny w piątek i sobotę, by w niedzielę ogłosić werdykt.

Trzy równorzędne 1. nagrody w wysokości 6.000 PLN oraz nominacje do reprezentowania Polski na finałach EUCYS 2016 uzyskały projekty:

Jadwigi Czyżewskiej z Warszawy, Kolorowanie płaszczyzny, prostych i okręgów

Igora Kaczmarczyka z Osiniaka-Piotrowa, Amber Drug. Badanie wpływu ekstraktów z żywic kopalnych i subfosylnych oraz kwasu 1,4-butanodiowego na wybrane mikroorganizmy

Macieja Mańki z Chorzowa, Urządzenie do produkcji płuca-na-chipie

Jadwiga Czyżewska jest uczennicą 1. klasy XIV LO im. Staszica w Warszawie, Igor Kaczmarczyk jest absolwentem III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (od października studiuje na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego), natomiast Maciej Mańka jest w klasie maturalnej I LO im. Słowackiego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie.

Seria niezwykłych polskich sukcesów

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu jesienią zostały przygotowane jeszcze przed podjęciem studiów przez ich autorów.

Organizatorem EUCYS w Polsce, z ramienia Komisji Europejskiej, jest Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Mimo silnej konkurencji z kilkudziesięciu krajów, wysyłanym na finały Polkom i Polakom idzie znakomicie – od lat jesteśmy w czołówce, a więcej nagród zdobywają tylko młodzi Niemcy. Jak to możliwe?

– Konkurs od lat przebiega w dość podobny sposób. Spośród kilkuset nadesłanych prac, po wstępnej selekcji, wysyła się do recenzji prawie setkę. Jury złożone z bardzo kompetentnych osób przegląda zarówno prace, jak i recenzje i na ich podstawie wybiera dwudziestkę finalistów. W czasie finałów krajowych każdy juror rozmawia z wszystkimi finalistami osobno i po dyskusji ustalane są zwycięskie projekty – wyjaśnia przewodniczący Jury Polskiej Edycji EUCYS dr Piotr Chrząstowski-Wachtel.

– Sama procedura jest niezmienna od lat i co najwyżej dostosowywana jest do wymagań finałów europejskich; niedawno wprowadzono na przykład ograniczenie, że w żadnej dziedzinie jeden kraj nie może zgłosić więcej niż jednego projektu – dodaje uczony. – Na finałach EUCYS od lat idzie nam tak dobrze, że nie widzimy potrzeby eksperymentowania z dobrze działającymi procedurami, które przez lata wypracowaliśmy.

Jury Polskiej Edycji EUCYS nagrodziło ponadto sześć innych wyróżniających się prac badawczych.

Trzy równorzędne 2. nagrody w wysokości 4.000 PLN zdobyli:

Anna Lewandowska z Warszawy za projekt Wpływ wybranych herbat, wód mineralnych, napojów izotonicznych i energetyzujących, soków, słodzików oraz jonów strontu i selenu na powstawanie i przebieg egzogennej erozji szkliwa

Damian Pikor z Warszawy za projekt Wpływ pH gleby na infekowanie aparatów szparkowych igieł sosny przez grzyba Lophodermium Seditiosum

Tomasz Przybyłowski z Florianowa, O budowaniu na trójkącie

Trzy równorzędne 3. nagrody w wysokości 2.000 PLN zdobyli:

Bartłomiej Bekier z Łodzi za projekt Synteza i badanie własności termo- i pH-czułych żeli polimerowych zawierających grupy fluoroforowe

Jakub Morawski z Bielska-Białej za projekt Wyznaczanie rozłożenia przestrzennego obłoków wodoru w Drodze Mlecznej na podstawie obserwacji radiowych

Krzysztof Zamarski z Krakowa za projekt Ciągi komplementarne

Tytuł laureata uprawnia do uzyskania indeksów na wyższe uczelnie w Polsce na takich samych zasadach, jak w przypadku laureatów olimpiad przedmiotowych, ale na dowolnym kierunku studiów. Nagrody sfinansowała Fundacja PZU.

Anna Lewandowska zdobyła dodatkowo nagrodę specjalną w wysokości 4.000 PLN za najlepszą pracę z biotechnologii i medycyny. Nagrodę ufundowała firma AMGEN.

Festiwal ODKRYCIA

Polska Edycja EUCYS – razem z finałem konkursu Fizyczne Ścieżki i warsztatami dla nauczycieli z KMO – odbyła się w ramach Festiwalu Młodych Badaczy ODKRYCIA.

Na Festiwalu Odkrycia ogłoszono wyniki jedenastej edycji konkursu uczniowskiego Fizyczne Ścieżki. Konkurs współorganizują Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

Pierwszą nagrodę w kategorii Pokaz Zjawiska Fizycznego uzyskał Marcin Wachowiak ze Śremu za projekt „Głośnik plazmowy”. W kategorii Praca Naukowa najlepszy wynik uzyskali Michał Biały i Maciej Janus z Gliwic za projekt „Jak fizyk i matematyk mogą pomóc budowniczym autostrad?”. Nagrodę za najlepszy esej o fizyce odebrała zaś Marta Wróbel z Częstochowy.

Uczniowie biorący udział w konkursie prezentowali swoje projekty dwukrotnie – w sobotę jurorom w Instytucie Fizyki PAN, a w niedzielę gościom i uczestnikom festiwalu w Centrum Nauki Kopernik.

Poza spotkaniem młodych badaczy uczestniczących w obu konkursach, festiwal był także okazją na spotkanie się nauczycieli szczególnie zainteresowanych popularyzacją nauki. W trakcie festiwalu zorganizowano warsztaty dla nauczycieli towarzyszących finalistom i dla nauczycieli zaangażowanych w sieć Klubów Młodego Odkrywcy.

Koordynatorem programu Klub Młodego Odkrywcy jest Centrum Nauki Kopernik, gospodarz festiwalu. Kluby to miejsca, w których w swobodnej atmosferze, bez stawiania ocen i sprawdzania stanu wiedzy, pozwala się młodym eksperymentatorom na samodzielne weryfikowanie badawczych hipotez. Opiekunami są osoby dorosłe, nauczyciele i inni edukatorzy. Tegoroczny Festiwal ODKRYCIA był okazją do spotkania z grupą szczególnie aktywnych opiekunów KMO. Udział w wydarzeniu był dla nich także szansą wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami – opiekunami uczniowskich projektów badawczych.

Dodatkowe informacje o Festiwalu: odkrycia.fundusz.org

Dodatkowe informacje o EUCYS: fundusz.org/konkurs

Fot. Wojciech Surdziel / Centrum Nauki Kopernik