...
  • PL   EN

Propozycje zajęć w roku szkolnym 2017/2018

Propozycje zajęć w roku szkolnym 2017/2018 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Dla naszych stypendystek i stypendystów uruchomiliśmy już w bazie zapisy na zajęcia w tym roku szkolnym. 

I. ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I KL. I-II GIMNAZJÓW

 

Wieloscyplinarne Warsztaty Naukowe w Warszawie 3 – 9 grudnia 2017

Warsztaty z różnych dziedzin w laboratoriach Uniwersytetu Warszawskiego (biologia, chemia, fizyka, humanistyka). Warszawa-Miedzeszyn. 40 miejsc.

Warsztaty matematyczne w Gdyni 16 – 18 lutego 2018

Warsztaty matematyczne prof. Wojciecha Tomalczyka. 20 miejsc.

Wielodyscyplinarny obóz ogólnorozwojowy 27 maja – 2 czerwca 2018

Obóz dla osób zainteresowanych różnymi dziedzinami w Wildze k. Warszawy: warsztaty, wykłady, spotkania, zajęcia ogólnorozwojowe. 30 miejsc.

 

II. ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW (i 7. kl. SP)

 

Warsztaty matematyczne w Warszawie 1 – 3 grudnia 2017

Warsztaty matematyczne w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 20 miejsc. Tylko dla uczniów kl. 3 gimnazjum.

Obóz wielodyscyplinarny w Pasterce 15 – 29 lipca 2018

Wakacyjny obóz historyczno-matematyczno-przyrodniczy w Pasterce (Góry Stołowe). Kwalifikacja na podstawie zadań, które opublikujemy na stronie. 15 miejsc.

 

III. ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I KL. III GIMNAZJÓW

 

Warsztaty badawcze w IChF PAN w Warszawie 26 listopada – 1 grudnia 2017

Warsztaty badawcze w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie: fizykochemia kompleksów supramolekuralnych, fotochemia i spektroskopia, chemiczne przetwarzanie informacji. 20 miejsc.

Warsztaty badawcze w IChO PAN w Warszawie 26 listopada – 1 grudnia 2017

Warsztaty badawcze w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie: synteza organiczna, metody spektroskopowe, synteza związków biologicznie aktywnych. 15 miejsc.

Spotkania Humanistyczne w Krakowie 2 – 9 grudnia 2017

XXII Spotkania Humanistyczne w Krakowie: wykłady i seminaria najciekawszych przedstawicieli krakowskiej humanistyki, spotkania z twórcami, wizyty w muzeach i w teatrze. 30 miejsc.

Warsztaty matematyczne we Wrocławiu 14 – 17 grudnia 2017

Warsztaty matematyczne w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Uwaga! Na warsztaty we Wrocławiu nie kwalifikujemy uczniów kl. III gimnazjum. 30 miejsc. Zadania kwalifikacyjne (wkrótce).

Warsztaty badawcze w IF PAN w Warszawie 15 – 19 stycznia 2018

Warsztaty badawcze z fizyki magnetyzmu, nadprzewodnictwa i półprzewodników oraz biofizyki w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. Kwalifikacja na podstawie zadań.. 15 miejsc.

Warsztaty Muzyczne w Lusławicach 15-27 stycznia 2018

Zajęcia dla grupy Młodych Muzyków (i nie tylko) obejmujące kameralistykę i wiele warsztatów wykraczających poza zagadnienia stricte muzyczne. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

Konsultacje Plastyczne w Warszawie luty 2018

Trzydniowe spotkanie plastyków w Warszawie – konsultacje malarskie z profesorami ASP, warsztaty, wizyty w galeriach, muzeach i w teatrze.

Warsztaty w Instytucie Informatyki UW 21 – 25 lutego 2018

Warsztaty informatyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Kwalifikacja na podstawie zadań. 15 miejsc.

Warsztaty na Wydziale Chemii UW 26 lutego – 2 marca 2018

Warsztaty chemiczne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego: chemia bioorganiczna, fizyczna, synteza organiczna, krystalochemia, spektroskopia, układy nieorganiczne, charakterystyka mikroskopowa i nanoskopowa materiałów, reakcje enzymatyczne. Kwalifikacja na podstawie zadań. 20 miejsc.

Warsztaty biologiczne w Warszawie 4 – 9 marca 2018

Zajęcia w Centrum Onkologii, Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytucie Eksperymentalnej Biologii Roślin UW, Instytucie Zoologii UW, Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, Ogrodzie Botanicznym UW, Zakładzie Hydrobiologii UW. 30 miejsc.

Warsztaty badawcze na Wydziale Fizyki UW 11 – 16 marca 2018

II część w dniach na przełomie maja i czerwca 2018 Zadania kwalifikacyjne

Marcowe seminaria humanistyczne w Warszawie 16 – 18 marca 2018

W programie praca w grupach (10-osobowych) nad wybranymi problemami (tekstami). Szczegółowe tematy i teksty do opracowania wkrótce na naszej stronie. Przewidujemy też wykłady, wizytę w teatrze i galerii oraz dyskusje w gronie uczestników. 25 miejsc.

Warsztaty matematyczne w Krakowie 5 – 8 kwietnia 2018

Warsztaty matematyczne w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 30 miejsc.

Warsztaty filmowe w Łodzi 6 – 8 kwietnia 2018

Trzydniowe warsztaty zorganizowane we współpracy z łódzką Filmówką obejmujące: spotkania z wykładowcami i studentami, projekcje i analizy filmów, zwiedzanie Łodzi, wizytę w teatrze. Zajęcia o charakterze teoretycznym z możliwością wglądu w proces artystyczny. 15 miejsc.

Warsztaty astronomiczne w Piwnicach 8 – 13 kwietnia 2018

Warsztaty w Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach koło Torunia: nowoczesne metody obserwacji astronomicznych, komputerowe przetwarzanie obrazów radioastronomicznych i optycznych; należy poczytać o falach elektromagnetycznych i nowoczesnych urządzeniach radiowych i optycznych, metodach astrofizyki i metodach przetwarzania danych. 15 miejsc.

Wielodyscyplinarny obóz naukowy 26 kwietnia – 6 maja 2018

Dla wszystkich uczniów liceum z wyjątkiem uczniów klas maturalnych. 90 miejsc.

Warsztaty w Instytucie Matematycznym PAN maj-czerwiec 2018

Warsztaty matematyczne organizowane przez dr Joannę Jaszuńską w Instytucie Matematycznym PAN. 25 miejsc.

Warsztaty badawcze w CeNT UW czerwiec 2018

Warsztaty badawcze dla uczniów o zainteresowaniach naukami przyrodniczymi w Centrum Nowych Technologii UW. 20 miejsc.

Warsztaty neuronaukowe w Warszawie czerwiec 2018

Warsztaty badawcze w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i Centrum Nowych Technologii UW. Ogólne wprowadzenie do biologii mózgu. Zapraszamy również fizyków oraz informatyków. 15 miejsc.

Seminarium filmowe prof. Krzysztofa Zanussiego czerwiec 2018

Laski k. Warszawy. W programie projekcje filmowe, spotkania z twórcami i aktorami, wizyty w muzeach i teatrze lub filharmonii. 15 miejsc.

Obóz naukowy „Lato z helem”, Odolanów lipiec 2018

XXXIV Lato z Helem – warsztaty organizowane przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu. 10 miejsc.

Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne 28 lipca – 11 sierpnia 2018

Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne „Rzeczpospolita mniej znana”: warsztaty biologiczne, filmowe, filozoficzne, historyczne, literaturoznawcze, matematyczne, plastyczne, teatralne, seminaria, odczyty uczestników, wycieczki. 50 miejsc.

Obóz Wielodyscyplinarny w Zakopanem wrzesień 2018

Tygodniowe warsztaty pracy grupowej w formule interdyscyplinarnych zadań badawczych (3 zespoły po 5 osób) sformułowanych i prowadzonych we współpracy z Muzeum Tatrzańskim im. T. Chałubińskiego, Tatrzańskim Parkiem Narodowym oraz Teatrem Witkacego. 15 miejsc.

 

UWAGA: Zgłoszenia tegorocznych stypendystów KFnrD na poszczególne zajęcia zbierane są w naszej bazie po zalogowaniu: baza.fundusz.org