...
  • PL   EN

fot. CNK

Prof. Jan Madey laureatem nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”

Prof. Jan Madey laureatem nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” 1200 900 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Prof. Jan Madey, przewodniczący zarządu naszego stowarzyszenia, 5 grudnia odebrał nagrodę „Człowiek wiedzy i doświadczenia”, którą ustanowiły wspólnie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz spółka Inwestycje Społeczne.

Odbierając nagrodę prof. Madey podkreślił, że jest tylko jednym z setek wolontariuszy działających od ponad 30 lat w KFnrD. – Stypendium materialne jest łatwe do przygotowania, wymaga tylko pieniędzy. Tymczasem, każdy stypendysta KFnrD otrzymuje opiekę merytoryczną, którą otaczają go naukowcy i artyści zawsze działający jako wolontariusze. To miara wartości i wyjątkowości Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym – dodał.

Profesor Jan Madey jest informatykiem, od 53 lat związanym z Uniwersytetem Warszawskim. Należy do współzałożycieli Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz był jednym z inicjatorów uczestnictwa Polaków w Konkursie Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (pełni rolę Narodowego Organizatora EUCYS).

Prof. Jan Madey od 23 lat z powodzeniem łączy własną karierę naukową z opieką nad kolejnymi pokoleniami młodych programistów, wśród których większość to dawni podopieczni Funduszu – jest opiekunem drużyn studentów UW uczestniczących w Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym – ACM ICPC. Wspiera też adeptów innych dziedzin nauki. Zawsze jako wolontariusz, z ogromną pasją i cierpliwością czyta i ocenia prace w Polskiej Edycji EUCYS. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, wspierając reprezentantów Polski w Międzynarodowych Finałach EUCYS. Jego zaangażowanie i pomoc jest jednym z sekretów polskich sukcesów w EUCYS, a autorytet i osobisty przykład sprawiają, że w działania konkursowe każdego roku angażują się dziesiątki uznanych naukowców – pracujących także jako wolontariusze w roli jurorów Konkursu, recenzentów zgłoszonych projektów badawczych, czy opiekunów naukowych finalistów.

Prof. Madey jest związany Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci od początku jego istnienia – prowadził warsztaty informatyczne dla uczniów (po raz pierwszy w 1986 roku), a w ostatnich latach wielką wartością dla uczestników są spotkania i rozmowy z nim podczas Wielodyscyplinarnego Obozu Naukowego w Serocku. Jako Przewodniczący Zarządu (Zarząd pełni funkcje społecznie) wspiera też stowarzyszenie organizacyjnie, pomagając utrzymać wysoki poziom merytoryczny Programu, angażując się w pozyskiwanie kolejnych naukowców i przedstawicieli biznesu do wsparcia osobistego lub finansowego, promując działania Funduszu w Polsce i zagranicą. Jako juror pan prof. Madey jest związany z Konkursem Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców od momentu, kiedy Polska bierze w nim udział, czyli od 1995 r. Trzy lata później po raz pierwszy towarzyszył polskiej reprezentacji na finałach międzynarodowych – tę rolę pełni do dziś i jak sam mówi: – Bez wątpienia to najciekawsza i najbardziej wpadająca w pamięć i serce funkcja. Wspólne szykowanie się do „zmagań” z międzynarodowym jury, przeżywanie sukcesów i porażek, wspólne zwiedzanie i spędzanie wolnego czasu, pozwala mi ciągle zachować nietypowy w kraju optymizm i wiarę w młodzież, w polską szkołę, w nasze talenty.

Historia polskich sukcesów w Międzynarodowych Finałach EUCYS pokazuje jakość i skalę wolontariatu kompetencji pana prof. Jana Madeya. Młodzi badacze z Polski biorą udział w Konkursie od 7. edycji. Mimo 6 lat różnicy nasz kraj szybko piął się w rankingu zdobytych nagród. Międzynarodowe jury przyznało Polakom 25 nagród głównych i 28 dodatkowych. W łącznych statystykach więcej nagród zgromadzili tylko młodzi Niemcy, a w rankingu ustępują nam takie naukowe potęgi, jak Wielka Brytania, Szwajcaria, Austria i Francja. W roku 2015 z Mediolanu z nagrodami wróciły wszystkie cztery zgłoszone projekty, w 2017 z Tallina podopieczni prof. Madeya przywieźli jedną nagrodę główną (2. nagroda dla Kamila Humańskiego) oraz po jednej nagrodzie: honorowej, specjalnej i wyróżnieniu. Międzynarodowe jury zawsze docenia pomysł, wiedzę i samodzielną realizację badań przez autorów nagrodzonych projektów. Wszyscy oni jednak podkreślają, że kontakt z takim mentorem jak pan prof. Madey dał im wzrost poczucia własnej wartości, a rady i sugestie z jego strony stały się cenną inspiracją i motywacją do kontynuowania pracy nad rozwojem swoich zainteresowań.

Pan prof. Jan Madey angażuje w działania wolontariackie wiele osób i organizacji, dając dowód temu, że nauka to działanie kolegialne i społeczne. Dzięki jego osobistym kontaktom i rekomendacjom w działania Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci angażują się naukowcy z różnych środowisk i na różnych etapach drogi zawodowej – profesorowie, doktoranci i studenci. Wszyscy wykonują swoją pracę z zapałem i oddaniem, z jakim mogą pracować tylko wolontariusze – ludzie, których do pracy motywują nie korzyści finansowe, ale świadomość, tego że kształcą i wychowują swoich następców.

Aby promować ideę dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz dobre praktyki w tym zakresie grupa liderów biznesu skupionych w Koalicji Prezesi Wolontariusze (przy wsparciu organizacyjnym Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Inwestycji Społecznych) ogłosiła konkurs, którego celem jest nagradzanie i wyróżnienie osób, które poprzez wolontariat kompetencji dzielą się z innymi swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym przyczyniając się do rozwoju ważnych społecznie projektów i przedsięwzięć. Nagroda jest przyznawana za następujące działania: mentoring, doradztwo oraz wspieranie wiedzą i doświadczeniem innowacyjnych rozwiązań społecznych i przedsiębiorczości społecznej. Koalicja chce docenić tych, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, zmotywować ich do dalszych działań, jednocześnie inspirując innych do podjęcia podobnych aktywności o charakterze wolontariackim.

Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia” została przyznana po raz pierwszy.