...
  • PL   EN

Polacy wracają z nagrodami z EUCYS 2019

Polacy wracają z nagrodami z EUCYS 2019 1920 800 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

100 projektów naukowych z całego świata zaprezentowano w Sofii na Konkursie UE dla Młodych Naukowców.

Trzy reprezentowały Polskę. Dwa zostały nagrodzone.

We wtorek 17 września w stolicy Bułgarii zakończył się Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców – European Union Contest for Young Scientists (EUCYS).

Zwyciężyły cztery prace: młodego informatyka z Irlandii, inżyniera z Danii, dwóch kolejnych konstruktorów z Niemiec i dwóch biologów z USA.

Antoni Lis / fot. EUCYS 2019 / KE

Jedną z czterech 3. nagród głównych w wysokości 3500 EUR zdobył chemik z Warszawy, Antoni Lis.

Absolwent XVIII LO im. J. Zamoyskiego w Warszawie (rozpoczyna studia na Uniwersytecie Warszawskim) prezentował pracę pt. Synteza magnetycznych nośników leków przeciwnowotworowych oraz badanie ich oddziaływania z modelowymi układami błon biologicznych.

Młody badacz spędził dziesiątki godzin w laboratoriach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, angażując się w nurt badań, mogących przynieść praktyczne zastosowania w przyszłości. Wprawdzie do ewentualnego wykorzystania wyników jego badań w medycynie jeszcze bardzo daleka droga, jednak każde kolejne eksperymenty w tej dziedzinie poszerzają naszą wiedzę na temat skutecznego leczenia chorób nowotworowych.

Autor zbadał właściwości fizykochemiczne, morfologiczne, magnetyczne, hipertermiczne otrzymanych nanomateriałów oraz ich oddziaływania z modelowymi układami błon biologicznych. Wykorzystanie do tego celu tlenku żelaza pozwala na dodatkową kontrolę transferu leku za pomocą pola magnetycznego.

Mateusz Mazurkiewicz - Jan Struziński - Łukasz Gałecki
Łukasz Gałecki, Mateusz Mazurkiewicz i Jan Struziński / fot. EUCYS 2019 / KE

Jedną z nagród specjalnych (tygodniowy wyjazd do CERN w Szwajcarii) zdobyli natomiast konstruktorzy drona stratorferycznegoŁukasz Gałecki, Mateusz Mazurkiewicz i Jan Struziński z Trójmiasta.

Absolwenci III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni (wszyscy trzej rozpoczynają studia na Uniwersytecie Technicznym w Delft w Holandii) zaprojektowali i zbudowali prototyp drona-szybowca Ikar. Uczniowie poddali go serii rygorystycznych testów eksperymentalnych, które doprowadziły do ostatecznego sukcesu – 20 października 2018 r. Ikar, jako pierwszy na świecie dron klasy micro, osiągnąwszy dolną granicę stratosfery, wrócił lotem automatycznym w miejsce startu z kompletnym ładunkiem badawczym.

Dotychczas stosowane do takich celów urządzenia to balony, np. sondy meteorologiczne, które po wykonaniu zadania w przestworzach opadają swobodnie, a to sprawia, że trudno przewidzieć miejsce lądowania i odzyskać aparaturę, która mogłaby posłużyć ponownie. Konstrukcja licealistów z Pomorza pozwala wykorzystać wielokrotnie zarówno drona jako urządzenie nośne, jak i sprzęt badawczy, co więcej zaproponowane rozwiązanie jest niskokosztowe.

Nasz kraj reprezentował także jeszcze jeden absolwent III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni (obecnie student Uniwersytetu Gdańskiego) Paweł Sawicki, autor artykułu z matematyki pt. Hexapawn wydłużony.

Na zgłoszenia do kolejnej Polskiej Edycji EUCYS, która odbędzie się wiosną w Warszawie i pozwoli wyłonić reprezentację kraju na wrześniowe finały EUCYS 2020 w Hiszpanii, czekamy do połowy grudnia.

Dowiedz się więcej o Polskiej Edycji EUCYS

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.