...
  • PL   EN

Pilotażowe spotkania Inspiratorium

Pilotażowe spotkania Inspiratorium 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Dla nauczycieli z małych ośrodków organizujemy warsztaty poświęcone popularyzacji nauki i pracy ze zdolnymi dziećmi.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w trakcie naszego obozu naukowego w Serocku na przełomie kwietnia i maja. Wzięło w nim udział 10 osób. W dniach 22-25 czerwca organizujemy w Warszawie kolejne Inspiratorium dla grupy 14 nauczycieli. W programie są warsztaty, dyskusje, spotkania z popularyzatorami nauki, badaczami i twórcami.

Inspiratorium to program stworzony przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci przy wsparciu Fundacji Credit Suisse. Chcemy w nim dać wybranym nauczycielom szansę na rozwinięcie ich pasji i umiejętności, po to, żeby umieli lepiej te pasje i zdolności odkrywać u swoich uczniów.

W 2018 roku planujemy w ramach pilotażowej odsłony programu:

  • 2 trzydniowe (piątek-niedziela) spotkania w Warszawie obejmujące wizytyw różnych placówkach Uniwersytety Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk (w zależności od zainteresowań uczestników), spotkania z naukowcami, seminaria i zajęcia integracyjne.
  • 2 pięciodniowe wizyty studyjne na zajęciach organizowanych w ramach Programu pomocy wybitnie zdolnym. Zapraszamy na Wielodyscyplinarny obóz naukowy do Serocka (przełom kwietnia i maja) i Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne do Piątku (w sierpniu). Program przewiduje możliwość hospitowania zajęć warsztatowych i wykładów a także spotkania w gronie nauczycieli ze współpracownikami Funduszu.
  •  
    Mamy nadzieję, że te spotkania pozwolą nauczycielom na nowej spojrzenie na pracę w szkole i w Klubach Młodych Odkrywców, pomogą nawiązać kontakt z naukowcami i popularyzatorami nauki, pokażą różnorodne formy pracy z młodzieżą i aktywność samych młodych ludzi oraz pozwolą nawiązać kontakty z innymi nauczycielami pasjonatami z różnych stron Polski. Ale przede wszystkim liczymy na to, że staną się źródłem inspiracji.

    Do programu zapraszamy przede wszystkim nauczycieli pracujących z gimnazjalistami i licealistami z ośrodków oddalonych od placówek naukowych i kulturalnych.