...
  • PL   EN

Pierwsza seria warsztatów w tym roku szkolnym

Pierwsza seria warsztatów w tym roku szkolnym 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Za nami już grudniowa seria zajęć, które zorganizowaliśmy dla tegorocznych stypendystów w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

Grupa młodszych stypendystów wzięła udział w Wielodyscyplinarnych Warsztatach Naukowych w Warszawie. Zajęcia z różnych dziedzin w laboratoriach Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowaliśmy w dniach 3-9 grudnia.

Starsi stypendyści mają większy wybór zajęć. Odbyły się już Warsztaty Matematyczne w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie w dniach 1-3 grudnia, bliżniacze warsztaty badawcze w Instytucie Chemii Fizycznej oraz Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie (26 listopada – 1 grudnia), XXII Spotkania Humanistyczne w Krakowie (wykłady, seminaria i spotkania z twórcami, 2-9 grudnia) oraz warsztaty w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obszerniejsza relacja niebawem.