...
  • PL   EN

Odszedł prof. Jerzy Vetulani

Odszedł prof. Jerzy Vetulani 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Z wielkim żalem żegnamy zmarłego 6 kwietnia w wieku 81 lat

prof. Jerzego Vetulaniego

wybitnego naukowca i popularyzatora nauki, wieloletniego kierownika Zakładu Biochemii Instytutu Farmakologii PAN, członka Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, współzałożyciela legendarnej „Piwnicy pod Baranami”, współpracownika Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci i częstego gościa naszych wielodyscyplinarnych obozów naukowych.

To wielka strata dla polskiej nauki i kultury.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci