...
  • PL   EN

Obóz naukowy „Lato z helem” w Odolanowie, lipiec

Obóz naukowy „Lato z helem” w Odolanowie, lipiec 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Warsztaty organizowane są przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, a odbywają się w Zakładzie Fizyki Niskich Temperatur w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp.. Dają one możliwość spotkania z najwybitniejszymi fizykami z całej Polski. Uczestnicy, mając ciągły kontakt z naukowcami, mogą pytać o wszystko co ich interesuje i co jest niejasne. Poza częścią wykładową, uczniowie pracują w grupach, które dostają tematy naukowe do opracowania. Każda z grup przeprowadza doświadczenia pod okiem kadry naukowej, wyciągając z nich wnioski oraz analizując je. Przebieg i wyniki badań naukowych, każda z grup przedstawia na seminarium końcowym, które wysłuchują zaproszeni goście.

dla 10 osób