...
  • PL   EN

Obóz naukowy Serock 2012 / fot. S. Soberski

Najlepiej pomagać najlepszym!

Najlepiej pomagać najlepszym! 1024 495 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

To hasło może dziwić, a nawet trochę niepokoić. Jesteśmy przyzwyczajeni to tego, że naszej pomocy potrzebują słabsi, biedniejsi i ci, którzy gorzej sobie radzą, ale najlepsi? Oni z natury rzeczy nie należą do żadnej z tych grup. A jednak nie tylko namawiamy Państwa, żeby im także pomagać, ale twierdzimy wręcz, że pomagać im jest najlepiej. Wiele zależy od tego, jak rozumiemy samo pomaganie.

Najczęściej kojarzy nam się ono z dzieleniem się. Część tego, czego sami mamy więcej, ofiarowujemy osobom, dla których los był mniej łaskawy. Ale pomagać to nie tylko robić coś dla innych – to także robić coś z innymi.

Obóz naukowy Serock 2012 / fot. S. Soberski

Właśnie ten drugi sens pomagania jest nam najbliższy. Staramy się wspólnie z naszymi podopiecznymi, zdolnymi młodymi naukowcami, muzykami i plastykami, robić wszystko, żeby ich talent mógł się w pełni rozwinąć.

Setki uczonych i artystów, od najwybitniejszych uczonych po doktorantów i studentów, wspólnie z młodymi ludźmi stawiają sobie wielkie wyzwania i zmagają się z prawdziwymi problemami naukowymi i artystycznymi. Jakie są tego efekty? Po pierwsze najzdolniejsi stają się najlepsi. Z dobrze zapowiadających się uczniów wyrastają naukowcy, lekarze, poeci i wirtuozi, których każda społeczność potrzebuje, aby móc się rozwijać. Po drugie ci, którym na początku ich drogi ofiarowano pomoc, w ogromnej większości spłacają zaciągnięty w ten sposób dług.

Dlatego nasi absolwenci nie tylko odnoszą wspaniałe sukcesy jako artyści i naukowcy, nie tylko wzbogacają polskie uniwersytety, ośrodki badawcze i estrady, ale są także znakomitymi popularyzatorami, chętnie prowadzą koła zainteresowań, biorą udział w charytatywnych akcjach i koncertach i wreszcie wspierają w rozwoju swoich młodszych kolegów, współtworząc nasz program. Wszystkie te działania przynoszą korzyść nam wszystkim, także najsłabszym.

Tak właśnie rozumiemy sens pomagania najlepszym.

Czekamy na wszystkich, którzy chcieliby się do nas przyłączyć.