...
  • PL   EN

Młodzi Wirtuozi w Łazienkach Królewskich

Młodzi Wirtuozi w Łazienkach Królewskich 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Koncert stypendystów programu pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci sobota 22 września 2018, godz. 18.00 – Pałac na Wyspie Muzeum Łazienki Królewskie

Wystąpią znakomici instrumentaliści należący do najlepszych muzyków młodego pokolenia w Polsce:

Zuzanna Nagi z miejscowości Modła, ur. w 2005 roku. Naukę gry na gitarze klasycznej rozpoczęła w wieku 6 lat pod kierunkiem pana Arkadiusza Stachowskiego w Szkole Muzycznej I st. im. Franciszka Liszta w Głogowie. Obecnie uczęszcza do I klasy Szkoły Muzycznej II stopnia. Po zaledwie kilku miesiącach nauki gry na instrumencie zdobyła pierwsze wyróżnienie na V Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym w Zielonej Górze. Po czterech latach nauki wygrała VII Ogólnopolski Konkurs Gitarowy w Zielonej Górze, zdobywając nagrodę dla największej indywidualności konkursu. Ponadto jest tegoroczną laureatką: XXI Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Muzyki Gitarowej w Trzęsaczu (II miejsce), Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Gitarowego „Cithara Ignea” (wyróżnienie i nagroda specjalna dla najmłodszego uczestnika), II Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego Szkół Muzycznych I i II stopnia w Wadowicach (I miejsce), Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego w Kłodzku (I miejsce). Od 2014 roku jest stypendystką Wójta Gminy Jerzmanowa. Od dwóch lat otrzymuje stypendium artystyczne programu „zDolny Śląsk”, przyznawane przez Fundację Edukacji Międzynarodowej. Pod opieką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci pozostaje od 2017 roku.

Oliwia Gosk z miejscowości Hryniewicze, ur. w 2005 roku. Uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku w klasie oboju pani Mirosławy Zduniewicz. Wcześniej uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku. Pracę nad rozwojem swoich uzdolnień realizuje poprzez udział w konkursach międzynarodowych, krajowych i wojewódzkich. Występuje na przesłuchaniach oraz koncertach w swojej szkole muzycznej. Ponadto dwukrotnie uczestniczyła w kursie stroikowym w Warszawie. Jest laureatką m. in.: VII Międzynarodowego Konkursu w Kownie (III miejsce), XIV Międzynarodowego Konkursu „Pro Bohemia” w Ostrawie (II miejsce), III Makroregionalnych Spotkań Instrumentów Dętych w Łomży (I miejsce), I Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Dętych „Finalis” w Białymstoku (Złoto), XVI Makroregionalnych Przesłuchań Instrumentów Dętych szkół muzycznych I stopnia w Olecku (I miejsce). Poza rozwijaniem zainteresowań muzycznych Oliwia interesuje się fotografią oraz literaturą. W roku szkolnym 2017/2018 otrzymała stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku. Pod opieką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci jest od 2017 roku.

Oliwia Wantulok z Wisły, ur. w 2002 roku. Edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 7 lat w Wiśle, w filii Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Cieszynie w klasie fletu mgr Teresy Zięby-Janasik. Aktualnie kontynuuje naukę w 4 klasie II stopnia cieszyńskiej szkoły muzycznej. Jest tegoroczną laureatką m. in.: 16. Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Muzycznej „Pro Bohemia” w Ostrawie (I miejsce), VII Ogólnopolskiego Konkursu Fletowego im. M. Katarzyńskiego w Katowicach (III miejsce), XXV Śląskiego Konkursu „Instrumenty Dęte” w Dąbrowie Górniczej (I miejsce), XII Polskiego Festiwalu Fletowego w Sieradzu (III miejsce), I Cieszyńskich Spotkań Muzycznych „W hołdzie Niepodległej” (III miejsce). Swoje umiejętności doskonaliła pod okiem wielu wybitnych artystów. Brała czynny udział m. in. w XVI Kursie „Uczniowie mistrzów” w Krzyżowej, XXI oraz XXII Kursach Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu u prof. Marii Peradzyńskiej-Filip, V Meetingu Fletowym w Katowicach u prof. Furugh-Djafar-Zadeh-Karimi i Garetha McLearnona oraz w 19. Letniej Akademii Muzycznej w Krakowie u prof. Zbigniewa Kamionki. Pracowała również z prof. zw. dr hab. Elżbietą Gajewską-Gadziną z UMFC w Warszawie, dr hab. Elżbietą Woleńską z Zhaoqing Univeristy w Chinach, prof. Kazimierzem Moszyńskim z AM w Krakowie oraz z dr. Wiesławem Suruło z AM w Krakowie. Oliwia koncertowała dotychczas w Sali Koncertowej AM w Katowicach, sali kameralnej NOSPR, podczas XVI Kursów „Uczniowie Mistrzów”, na Zamku Królewskim w Warszawie, Zameczku Prezydenckim w Wiśle, na Festiwalu „Wakacje z muzyką” w Nowym Sączu oraz w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie. W 2016 otrzymała Stypendium MKiDN „Młoda Polska”. Pod opieką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci jest od 2015 roku.

Jan Bieniasz z miejscowości Daleszyce, ur. w 1999 roku. Tegoroczny absolwent Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach. W październiku rozpocznie studia na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń. Do swoich największych osiągnięć zalicza: Grand Prix w XVI Międzynarodowym Konkursie „Music without borders” w Druskiennikach, I miejsce na XII Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów w Rybniku, XXIV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Paryżu, V Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. M. Moszkowskiego oraz XIX Ogólnopolskim Turnieju Pianistycznym im. H. Czerny-Stefańskiej w Żaganiu, II miejsce w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Koninie i I Konkursie Pianistycznym dla Dzieci i Młodzieży im. F. Chopina zorganizowanym przez NIFC, III miejsce w Konkursie im. H. Czerny-Stefańskiej i L. Stefańskiego w Płocku, XIX Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Koninie, Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Chopin dla najmłodszych” w Antoninie, jak również w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Młodych Wirtuozów w Zagrzebiu. Jan występował w Filharmonii Narodowej, w Zamku Królewskim w Warszawie, w Sali Koncertowej Muzeum F. Chopina. Grał z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej oraz Lwowską Orkiestrą Kameralną. Z orkiestrą ZPSM w Kielcach oraz Konserwatorium Muzycznego w Koszycach prawykonał „Passacaglię” K. Dębskiego. Koncertował też w Wiedniu, Paryżu, Wilnie, Lwowie, Druskiennikach. W 2016 otrzymał Stypendium MKiDN, w 2017 Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz wyróżnienie na przesłuchaniach CEA. Pod opieką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci jest od 2010 roku.

W programie: Borne, Brouwer, Carcassi, Chopin, Clarke, Debussy, Donizatti, Nielsen, Tansman

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Bilety do nabycia w kasach Muzeum Łazienki Królewskie

 

 

 

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) założona w 1981 roku. Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Przez Program Pomocy Wybitnie Zdolnym przeszło do tej pory kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków – dziś to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści. Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą. Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Ponadto, organizuje dla nich około 20 publicznych koncertów i 3-4 wystawy. Część oferowanej pomocy to indywidualne stypendia celowe. W roku szkolnym 2017/2018 przyznano 539 rocznych nominacji stypendialnych. Otrzymują je uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych z całego kraju, pochodzący z różnych środowisk, w tym – bardzo wiele dzieci mieszkających na wsi i w małych miejscowościach.

Koncert sfinansowano ze środków Fundacji PZU, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.