...
  • PL   EN

Maria Mach – przemówienie na Inauguracji 2018 (wideo)

Maria Mach – przemówienie na Inauguracji 2018 (wideo) 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

27 października na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście rozpoczęliśmy 36. rok programu pomocy zdolnym KFnrD. Maria Mach przemawiała do nowych stypendystów i zaproszonych gości. Na uroczystości zamykaliśmy także pilotażowy rok programu Inspiratorium dla nauczycieli.