...
  • PL   EN

Justyna Słowiak – z pasją o dinozaurach

Justyna Słowiak – z pasją o dinozaurach 799 512 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Podczas lizbońskiego międzynarodowego finału Konkursu Młodych Naukowców Unii Europejskiej 2010 jedną z drugich nagród w wysokości 5 tysięcy euro zdobyła Justyna Słowiak za pracę pt. Bioróżnorodność, paleoekologia i pozycja taksonomiczna kręgowców środkowotriasowego systemu morskiego Śląska. Autorka jest absolwentką I LO im. Mikołaja Kopernika w Opolu, obecnie studiuje w Kolegium MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim.

Opolanka w międzynarodowym konkursie pokonała przedstawicieli z blisko 60 krajów. – Poziom był bardzo wysoki i w ogóle się nie spodziewałam, że uda mi się zająć jakiekolwiek miejsce – mówi skromnie Justyna. O swojej pracy opowiada z ogromną pasją: – Opisałam sześć gatunków kręgowców, które żyły 240 milionów lat temu na terenie obecnych kamieniołomów w Żyglinie – mówi opolanka. – Były to głównie gady, dochodzące do 4 metrów.

W czasie finału konkursu w Lizbonie Justyna musiała nie tylko zaprezentować swoją pracę, ale również obronić jej tezy oraz wyjaśnić metody badawcze, i to w języku angielskim. – W dowolnym momencie podchodził jeden z członków jury i zadawał pytania – mówi dziewczyna. Musiałam na przykład opowiedzieć o ekosystemie, jaki na tym terenie był 240 milionów lat temu, lub w jaki sposób oznaczałam znalezione kości.

Justyna Słowiak i jej praca

Zainteresowanie Justyny dinozaurami zrodziło się jeszcze w dzieciństwie. – Mam samych kuzynów, więc zamiast lalkami bawiliśmy się figurkami dinozaurów – mówi Justyna. – Im przeszło, a mnie zostało. Będąc w liceum wzięła udział w wykopaliskach. Pod Tarnowskim Górami znalazła dolną szczękę ichtiozaura. 

Justyna Słowiak nie tylko szuka śladów dinosaurów i wnikliwie je opisuje, ale jest także mistrzynią naukowych ilustracji, co z pewnością zyskało uznanie międzynarodowego jury Konkursu Młodych Naukowców. Nim jednak do niego przystąpiła, już w 2009 r. znalazła się w gronie laureatów Międzynarodowego Konkursu Ilustracje Dinozaurów. Dotyczył on miragai z rodziny stegozaurów. – Na rysunku są dwa młode ceratozaury walczące o zabitą miragaię – mówi Justyna. Rysunki Justyny można zobaczyć m.in. w Atlasie Dinozaurów wydawnictwa PASCAL.

Młoda paleontolożka jest redaktorką portalu Dinozaury.com, prowadzi także warsztaty popularyzatorskie dla młodszych kolegów. Oczywiście, angażuje się też w kolejne prace naukowe poświęcone dinozaurom. Studiuje w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Po ich zakończeniu chce pracować jako paleontolog.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.