...
  • PL   EN

1 procent podatku

Jesteśmy OPP

Jesteśmy OPP 700 319 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Działamy od ponad 30 lat. Przez nasz program pomocy wybitnie zdolnym przeszło już ponad 5000 młodych utalentowanych Polaków. Dziś to znakomici młodzi naukowcy, lekarze, malarze, muzycy, pisarze, poeci… Zmieniają świat na lepsze.

Program pomocy wybitnie zdolnym to całoroczny cykl bezpłatnych zajęć z różnych dziedzin i różnorakie dodatkowe formy pomocy merytorycznej. Rekrutację uzdolnionych uczniów prowadzimy już po raz 34.

Od wielu lat mamy status organizacji pożytku publicznego.

Cele Funduszu

  • poprawa warunków rozwoju dzieci i młodzieży, zwiększenie szans pełnego rozwoju dzieciom wybitnie uzdolnionym,
  • poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w Polsce do poziomu odpowiadającego aktualnemu stanowi wiedzy i standardom Światowej Organizacji Zdrowia.

 
Programy Funduszu

  1. Pomoc w rozwoju uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, muzycznych, baletowych i plastycznych.
  2. Pomoc w szkoleniu lekarzy z wiodących placówek w Polsce w opiece nad noworodkiem.
  3. Zwiększenie możliwości leczenia dzieci w stanie zagrożenia życia, z chorobą nowotworową: pomoc w szkoleniu lekarzy, promowanie nowych metod terapii.
  4. Poprawa warunków leczenia dzieci w szpitalu, ograniczenie pobytu dziecka w szpitalu do przypadków i czasu niezbędnego w leczeniu, organizacja życia szpitalnego z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dziecka, tworzenie środowiska sprzyjającego jego dobremu samopoczuciu i rozwojowi również w szpitalu.

 
Formy działania

  • rzecznictwo interesów dzieci: oddziaływanie na rozwiązania ustawowe, organizacyjne i prawne oraz na istotne decyzje doraźne;
  • promowanie nowych idei i form pomocy w rozwoju oraz opieki nad dziećmi, zwłaszcza realizujących zasadę podmiotowego traktowania dzieci;
  • pomoc w rozwoju wybranym wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych i średnich poprzez poszerzenie możliwości aktywności własnej, organizowanie seminariów, obozów naukowych, warsztatów badawczych, koncertów, warsztatów muzycznych i plastycznych, wystaw itp.

1 procent podatku