...
  • PL   EN

Iwonicz-Zdrój 2016

Iwonicz-Zdrój 2016 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

VII Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne Rzeczpospolita mniej znana w tym roku odbywały się w Iwoniczu-Zdroju w dniach 30 lipca – 13 sierpnia.

W ramach tego wakacyjnego cyklu odwiedzamy miejsca ciekawe i ważne dla zrozumienia naszej narodowej tożsamości, a trochę zapomniane.

W tym roku odwiedziliśmu jedno z najstarszych polskich uzdrowisk. Zorganizowaliśmy także tradycyjne wycieczki objazdowe, m. in. do Rzeszowa, Krosna, Sanoka i Dukli.

W Spotkaniach brali udział stypendyści Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci o różnych uzdolnieniach i zainteresowaniach: plastycy, muzycy, astronomowie, chemicy, humaniści, biolodzy, fizycy i matematycy.

W programie dnia obok zajęć warsztatowych były także zajęcia rekreacyjne i ogólnorozwojowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty teatralne (w tym roku praca nad Dożywociem Aleksandra Fredry) i wieczorne rozmowy z cyklu „Rozmawiamy serio”, a także obserwacje astronomiczne, wycieczki historyczne i przyrodnicze czy odczyty prezentujące zainteresowania uczestników Spotkań. Zorganizowaliśmy ponadto koncert naszych podopiecznych w iwonickim kościele, a także wystawę prezentującą prace powstałe na plenerze (w październiku będzie je można obejrzeć w Pałacu Kazimierzowskim na Uniwersytecie Warszawskim).

Cały cykl zajęć ogólnorozwojowych był ściśle związany z miejscem, w którym przebywaliśmy. Zaproponowaliśmy rozmaite zajęcia terenowe, warsztaty i grupy badawcze, które pracowały nad takimi problemami jak: sytuacja społeczno- gospodarcza tych ziem, przemysł oparty o wydobycie ropy, idea uzdrowiska dawniej i dziś, cmentarz jako źródło historyczne, reformacja (ze szczególnym uwzględnieniem arianizmu), zagadnienia idiolektów i gwary, drewniana architektura sakralna i wiele innych.

 

Pobierz Program Spotkań Iwonicz 2016 oraz Program dla nauczycieli z KMO