...
  • PL   EN

Iwonicz-Zdrój 2016

Iwonicz-Zdrój 2016 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

VII Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne Rzeczpospolita mniej znana w tym roku odbędą się w Iwoniczu-Zdroju w dniach 30 lipca – 13 sierpnia.

W ramach tego wakacyjnego cyklu odwiedzamy miejsca ciekawe i ważne dla zrozumienia naszej narodowej tożsamości, a trochę zapomniane.

Byliśmy już w Opatowie (2010), Zwierzyńcu (2011), Kruszwicy (2012), Brodnicy (2013), Złotym Potoku (2014) oraz Miliczu (2015).

W tym roku udajemy się do jednego z najstarszych polskich uzdrowisk (już w XV w. notowano istnienie tutaj wód mineralnych, w 1578 roku Iwonicz pojawia się w dziele Cieplice napisanym przez Wojciecha Oczko, nadwornego lekarza Stefana Batorego). Pod koniec XVI w. dobra iwonickie przeszły w ręce rodu Sienieńskich, którzy wspierali idee reformacji (najpierw kalwinizm, potem arianizm, w 1599 roku w Iwoniczu powstał zbór ariański). Pod koniec II wojny światowej miejscowe oddziały Armii Krajowej w ramach akcji „Burza” wyzwoliły Iwonicz, który utrzymały miasto aż do wejścia zdziesiątkowanych w operacji dukielsko-preszowskiej wojsk radzieckich. Okres ten przeszedł do historii pod nazwą Rzeczpospolitej Iwonickiej. Te i inne elementy niezwykle ciekawej historii tych ziem będą przedmiotem naszych zajęć podczas Spotkań. Planujemy także tradycyjne wycieczki objazdowe, m. in. do Rzeszowa, Krosna, Sanoka i Dukli.

Iwonicz-Zdrój

W Spotkaniach uczestniczyć będą stypendyści o różnych uzdolnieniach i zainteresowaniach: plastycy, muzycy, astronomowie, chemicy, humaniści, biolodzy, fizycy i matematycy.

W programie dnia obok zajęć warsztatowych odbędą się także zajęcia rekreacyjne i ogólnorozwojowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty teatralne (w tym roku praca nad Dożywociem Aleksandra Fredry) i wieczorne rozmowy z cyklu „Rozmawiamy serio”, a także obserwacje astronomiczne, wycieczki historyczne i przyrodnicze czy odczyty prezentujące zainteresowania uczestników Spotkań. Planujemy też koncerty naszych podopiecznych w iwonickim kościele, a także wystawę prezentującą prace powstałe na plenerze (i drugą – w październiku – w Pałacu Kazimierzowskim na Uniwersytecie Warszawskim).

{gallery}-2016/iwonicz{/gallery}

Cały cykl zajęć ogólnorozwojowych będzie ściśle związany z miejscem, w którym będziemy przebywać. Będziemy proponować rozmaite zajęcia terenowe, warsztaty i grupy badawcze, które będą pracować nad takimi problemami jak: sytuacja społeczno- gospodarcza tych ziem, przemysł oparty o wydobycie ropy, idea uzdrowiska dawniej i dziś, cmentarz jako źródło historyczne, reformacja (ze szczególnym uwzględnieniem arianizmu), zagadnienia idiolektów i gwary, drewniana architektura sakralna i wiele innych. Od każdego uczestnika Spotkań oczekujemy aktywnego udziału w zajęciach zgodnie z zainteresowaniami. Plastykom zapewnimy podstawowe materiały do pracy, m. in.: bristol, farby tempery, pastele olejne, węgiel i deski. Pozostałych prosimy o wygłoszenie odczytu lub np. zorganizowanie zajęć terenowych (wycieczka botaniczna lub zoologiczna), które mogą zainteresować pozostałych uczestników.

 

Pobierz Program Spotkań Iwonicz 2016 oraz Program dla nauczycieli z KMO

 

Tak wyglądały Spotkania w ubiegłych latach: