...
  • PL   EN

Fundusz laureatem nagrody Architekt Rozwoju 2018

Fundusz laureatem nagrody Architekt Rozwoju 2018 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

15 października wręczono nagrody Architekt Rozwoju 2018. Decyzją Kapituły laureatem jednej z ośmiu rozdanych nagród został Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

Nagrodę odebrał prof. Jan Madey, przewodniczący zarządu KFnrD.

Nagroda została przyznana instytucjom działających na rzecz praw człowieka przez United Nations Global Compact Poland. Tegoroczna edycja odbyła się w 70. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Wśród laureatów znalazł się również Rzecznik Praw Obywatelskich. Pełniący tę funkcję dr Adam Bodnar jest naszym dawnym stypendystą.

Inni laureaci to Rzecznik Praw Dziecka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Katolicka Wspólnota Chleb Życia, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja La Strada, Stowarzyszenie Miasta w Internecie i inicjatywa Latarnicy Polski Cyfrowej. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy! To zaszczyt znaleźć się w tak doborowym towarzystwie.

Więcej o nagrodach na stronie organizatora: ungc.org.pl

Zdjęcia z gali: www.flickr.com/photos/gcnp/albums/72157674550494378

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.