...
  • PL   EN

Lista prac finałowych Polskiej Edycji EUCYS 2016

Lista prac finałowych Polskiej Edycji EUCYS 2016 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Jury Polskiej Edycji EUCYS zdecydowało o zaproszeniu na Festiwal Młodych Badaczy ODKRYCIA 2016 autorek i autorów 21 projektów badawczych, które zostały najwyżej ocenione w toku analizy przesłanych w tej edycji zgłoszeń. Rozmowy z jurorami i ogłoszenie wyników odbędzie się w dniach 8-10 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Młodym badaczom serdecznie gratulujemy!

1. Bartłomiej Bekier (Łódz), Synteza i badanie własności termo- i pH-czułych żeli polimerowych zawierających grupy fluoroforowe

2. Katarzyna Chrapko (Nisko), Badanie nad zastosowaniem infradźwięków do diagnozy i bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka

3. Helena Cichorek (Gdańsk), Ocena zmian flory kserotermicznej na obszarze użytku ekologicznego „Murawy kserotermiczne w Dolinie Potoku Oruńskiego” po piętnastu latach od objęcia go ochroną

4. Jadwiga Czyżewska (Warszawa), Kolorowanie płaszczyzny, prostych i okręgów

5. Aleksander Goll (Dzierżążno), Wpływ mutacji w genach szlaku produkcji octanu na wrażliwość szczepów Escherichia coli na antybiotyki i tendencję do formowania komórek typu „Persisters”

6. Frederic Grabowski (Warszawa) i Radost Waszkiewicz (Warszawa), Metoda uwzględniania członów nieliniowych w radialnych przepływach semi-Hele-Shawa. Eksperymentalna weryfikacja modelu teoretycznego *

7. Igor Kaczmarczyk (Osiniak-Piotrowo), Amber Drug. Badanie wpływu ekstraktów z żywic kopalnych i subfosylnych oraz kwasu 1,4-butanodiowego na wybrane mikroorganizmy

8. Dominika Kankowska (Mściszewice), Robert Kreft (Ostrzyce), Filip Werochowski (Grzybno), Zastosowanie elektorpneumatyki w technice na przykładzie urządzenia Window-Climber

9. Marcin Kleibert (Knurów), Wpływ nadtlenku wapnia na właściwości zanieczyszczonej gleby

10. Anna Lewandowska (Warszawa), Wpływ wybranych herbat, wód mineralnych, napojów izotonicznych i energetyzujących, soków, słodzików oraz jonów strontu i selenu na powstawanie i przebieg egzogennej erozji szkliwa

11. Maciej Mańka (Chorzów), Urządzenie do produkcji płuca-na-chipie

12. Anna Masłoń (Koniaktów Północny), Ścieżka przyrodnicza na terenie Koniaktowa Północnego

13. Jakub Morawski (Bielsko-Biała), Wyznaczanie rozłożenia przestrzennego obłoków wodoru w Drodze Mlecznej na podstawie obserwacji radiowych

14. Damian Pikor (Warszawa), Wpływ pH gleby na infekowanie aparatów szparkowych igieł sosny przez grzyba Lophodermium Seditiosum

15. Tomasz Przybyłowski (Florianowo), O budowaniu na trójkącie

16. Agata Rzoska (Chorzów), Ekonofizyczne i socjofizyczne uwagi o wzroście ekonomicznym świata

17. Justyna Stefaniak (Kraków), Zobacz świat dźwiękiem

18. Jakub Szewczyk (Mosina), Grzegorz Uriasz (Krosno), Opracowanie numerycznych metod raytracingu w zakrzywionej czasoprzestrzeni zgodnie z Ogólną Teorią Względności Einsteina

19. Krzysztof Zamarski (Kraków), Ciągi komplementarne

20. Adam Zygmuncik (Opole), Różnorodność gatunkowa mszaków i porostów na płytach nagrobnych wybranych cmentarzy w Opolu

21. Dawid Żyrek (Otmuchów), Analiza polimorfizmu muszli wstężyca gajowego (Cepaka nemoralis L.) na stanowiskach zacienionych i osłonecznionych w Otmuchowie

* praca została wycofana z konkursu przez autorów z powodów pozamerytorycznych