...
  • PL   EN

Filip Wylęgała

Filip Wylęgała – Dublin 2018

Filip Wylęgała – Dublin 2018 2048 1365 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Filip Wylęgała z Katowic zaprezentował na EUCYS 2018 w Dublinie projekt „Analiza architektury naczyń krwionośnych dna oka w oparciu o regułę Leonarda da Vinci w celu automatyzacji wczesnego wykrywania cywilizacyjnych chorób naczyniowych”

19-letni Filip ukończył VIII LO w Katowicach i od października będzie studiował na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. „Inspiracja mojej pracy związana jest z wielkim badaczem odkrywcą i obserwatorem natury jakim był Leonardo z Vinci. Obserwując przyrodę odkrył on zależność dotyczącą proporcjonalnego rozgałęziania się gałęzi drzew. Gdy konar rozgałęzia się to suma promieni odnóg równa jest promieniowi gałęzi macierzystej” – wyjaśnia młody badacz.

Filip zauważył, że strukturą przypominającą gałęzie drzew w ludzkim organizmie są naczynia krwionośne. Opracował test, który pozwala w łatwy sposób wykryć zmiany chorobowe w siatkówce prowadzące do retinopatii cukrzycowej, albo zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Obie te choroby dotykają aż 300 milionów ludzi na całym świecie.

Filip Wylęgała

fot. KE / EUCYS 2018

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.