...
  • PL   EN

Festiwal Młodych Badaczy ODKRYCIA 2016

Festiwal Młodych Badaczy ODKRYCIA 2016 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W dniach 8-10 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie organizujemy kolejną edycję Festiwalu Odkrycia. Serdecznie zapraszamy na niedzielne wydarzenia otwarte! Poznamy nazwiska laureatów Polskiej Edycji EUCYS i skład reprezentacji Polski na wrześniowe finały EUCYS 2016 w Brukseli.

Festiwal łączy dwie wyjątkowe inicjatywy – Finały Polskiej Edycji 28. Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS) oraz Finał Konkursu Fizyczne Ścieżki. Gośćmi Festiwalu są również nauczyciele z sieci Klubów Młodego Odkrywcy.

Festiwal Młodych Naukowców

Dwa konkursy dla uczniów-badaczy

Celem obu konkursów jest wspomaganie utalentowanych uczniów oraz promowanie zainteresowań naukowych wśród młodzieży i zachęcenie jej do rozpoczęcia kariery naukowej. Odkrycia umożliwiają wzajemne poznanie się, nawiązanie przyjaźni pomiędzy uczestnikami Festiwalu, a także zainicjowanie kontaktów naukowych z rówieśnikami oraz potencjalnymi mentorami, pracownikami polskich uczelni i instytutów badawczych.

Prestiżowy konkurs Komisji Europejskiej

Spośród finalistów Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej każdego roku wyłaniana jest reprezentacja Polski na Międzynarodowe Finały EUCYS, które w 2016 roku odbędą się we wrześniu w Brukseli. Od 20 lat młodzi naukowcy z naszego kraju przywożą główne nagrody i dodatkowe wyróżnienia każdego roku. Błyskotliwie i nader szybko utorowali sobie drogę do grona najlepszych, co nie ma precedensu w historii EUCYS. Od 1995 roku, kiedy to Polska po raz pierwszy wzięła udział w Konkursie, międzynarodowe jury nagrodziło 37 projektów z naszego kraju (łącznie 46 autorów). Polacy zdobyli aż 24 nagrody główne i 26 dodatkowych. Pod względem osiągnięć wyprzedzają nas jedynie Niemcy, przy czym nasi sąsiedzi biorą udział w Konkursie od jego początku, czyli od 1989 roku. W 2015 roku w na międzynarodowych finałach EUCYS w Mediolanie Polskę reprezentowały cztery projekty – wszystkie zostały nagrodzone! Jedna z trzech głównych 1. nagród (wartości 7000 EUR) oraz nagroda honorowa (udział w London International Young Science Forum 2016) została przyznana projektowi Michała Bączyka z Ostrowi Mazowieckiej i Pawła Czyża z Nadarzyna, Badanie zachowania pojedynczych i sprzężonych oscylatorów typu on-off na przykładzie oscylatora butelkowego. Michał i Paweł są uczniami 3. klasy XIV LO im. S. Staszica w Warszawie. Michał jest też bardzo aktywnym popularyzatorem. Prowadził między innymi warsztaty naukowe (np. poświęcone fizyce w filmach lub fizyce sportu) Fizycznie kopnięci, czyli co fizycy robią z piłką, które odbyły się na Wydziale Fizyki UW w ramach Letniej Szkoły Fizyki.

Jedna z trzech 2. nagród (5000 EUR) oraz nagroda specjalna (miesięczny staż na Uniwesytecie Milano-Bicocca) zostały przyznane za projekt Dominiki Bakalarz z Opola i Joanny Jurek z Piotrkowa Trybunalskiego, Origami BioBandage – Multipotencjalny bioimplant oparty na nanowłókninie o powierzchni zmodyfikowanej przez komórki macierzyste. Joanna jest absolwentką I LO im. B. Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, a obecnie studiuje w Irlandii, na Ulster University Faculty of Life and Health Sciences (Biomedical Science). Ma już za sobą m.in. staże naukowe na Wydziale Chemii UW, w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Dominika jest absolwentką III LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu, a teraz z powodzeniem studiuje w Warszawie – JSIM UW (jednoczesne studia informatyczno-matematyczne), współpracuje z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM). Jest także zwyciężczynią VI edycji konkursu Droga na Harvard, programu skierowanego do uzdolnionej młodzieży w Polsce marzącej o studiach na najlepszych uczelniach na świecie. W Mediolanie nagrody specjalne uzyskały także projekty Pauliny Drożak z Lublina, Badanie zależności pomiędzy anomalią temperatury na Ziemi i wybranymi cechami aktywności słonecznej (wizyta w obserwatorium ESO w Chile) oraz Sary Berent z Gdyni, Badanie wpływu działania olejków eterycznych na wybrane mikroorganizmy bakteryjne i grzybowe pod kątem zastosowania jako środki ochrony roślin (Nagroda EXPO 2015 i wizyta w laboratorium JRC we Włoszech).

11 lat konkursu dla młodych fizyków

Fizyczne Ścieżki to konkurs uczniowski organizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku i Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest on skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych, licealnych oraz techników zainteresowanych fizyką.

    Uczestnicy zgłaszają projekty w jednaj z trzech kategorii:
  • pokaz zjawiska fizycznego – dla młodych popularyzatorów nauki; oceniany jest przede wszystkim pomysł autora i jego sposób na zainteresowanie widza nauką, a nie tylko szczegółowa wiedza,
  • esej – dla uczniów, którzy mają nawet podstawową wiedzą fizyczną, ale potrafią zauważyć, jak dalece fizyka kształtuje naszą cywilizację i jednocześnie operują „lekkim piórem”,
  • praca naukowa – zdecydowanie najtrudniejsza i najostrzej oceniana kategoria. Praca powinna zawierać pomiary, analizy uzyskanych wyników i wnioski. Oczywiście nie wszystkie prace muszą być doświadczalne. Chętnie przeczytamy prace obliczeniowe, teoretyczne czy konstrukcyjne.

Konkurs Fizyczne Ścieżki kończy seminarium finałowe, które jest spotkaniem młodych entuzjastów nauki z doświadczonymi uczonymi. Z chęcią dyskutują oni o poruszonych w uczniowskich pracach problemach, a także udzielają wskazówek co do dalszego rozwoju zainteresowań. Na finalistów czekają nagrody, w tym indeksy na wydziały fizyki największych w Polsce wyższych uczelni.

Popularyzacja nauki najwyższej próby

Jak widać Festiwal Młodych Badaczy Odkrycia połączył szerokie grono pracowników akademickich, popularyzatorów nauki oraz nauczycieli, którzy każdego roku angażują się w opracowanie zadań konkursowych, wykonanie recenzji zgłoszonych prac, ocenę dokonań młodych badaczy oraz pomoc w przygotowaniu do zmagań na szczeblu międzynarodowym. Wszyscy oni podzielają ogromną pasję do nauki i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem, traktując spotkania z uczniami jako cenną inspirację do własnej pracy. Zasadą obu konkursów jest, że recenzenci i jurorzy pracują jako wolontariusze.

Sukcesy laureatów obu konkursów pokazują, że umiejętne motywowanie i wspieranie młodzieży jest działaniem bardzo potrzebnym, choć niełatwym, przynoszącym niecodzienne wyzwania, ale także wiele satysfakcji zarówno uczniom, jak i ich opiekunom oraz organizatorom konkursów. Festiwal Odkrycia jest zatem kołem zamachowym osiągnięć naukowych i przyszłej kariery badawczej dla tysięcy uczniów oraz inspiracją i motywacją do podjęcia trudu pracy naukowej dla kolejnych roczników zdolnych młodych ludzi.