...
  • PL   EN

Dziękujemy za nowe wnioski

Dziękujemy za nowe wnioski 800 534 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Minął już termin nadsyłania i uzupełniania nowych zgłoszeń do programu pomocy wybitnie zdolnym. Każdego roku Zarząd KFnrD przyjmuje do programu ponad pół tysiąca zdolnych uczniów.

O wyniku rekrutacji wszystkich kandydatów poinformujemy w październiku.

 

Plener w Kruszwicy w sierpniu 2012 / fot. W. Romański

Jesienią grupa nowych stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci spotka się na warsztatach w Warszawie.

Wnioski wraz z całą dokumentacją dotyczącą pracy w zakresie zainteresowań są przez całe lato rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy.

Podstawowym kryterium przyjęcia do naszego programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań.

Spotkanie nowych stypendystów to równocześnie inauguracja naszego roku szkolnego – całej serii spotkań, warsztatów badawczych, obozów naukowych, koncertów, wystaw i wielu innych imprez, na które zapraszamy wszystkich uczestników programu, zgodnie z deklarowanymi zainteresowaniami (i często – po dodatkowej kwalifikacji, bo chętnych jest zwykle więcej niż miejsc).

W roku szkolnym 2015/2016 przyjęliśmy do programu 542 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ze wszystkich 16 województw. Wśród nich jest 362 młodych naukowców, 143 muzyków, 26 plastyków i 11 tancerzy baletowych.

Był to 33. już rok działania programu. „Był”, ale dla nas jeszcze się nie skończył – w wakacje organizujemy jeszcze dwa wielodyscyplinarne obozy naukowe (w tym jeden połączony z plenerem malarskim). Całe lato trwają też indywidualne staże badawcze, organizujemy koncerty otwarte dla publiczności i wystawę prac plastycznych, które powstaną na plenerze.

więcej o programie pomocy wybitnie zdolnym