...
  • PL   EN

Pasterka

Co robimy tego lata?

Co robimy tego lata? 800 600 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Wakacje rządzą się swoimi prawami i my je (częściowo) respektujemy. Latem organizujemy dwa kultowe obozy: „Pasterkę” i „Plener”, organizujemy też liczne indywidualne staże badawcze w wielu znakomitych ośrodkach naukowych.

Ponadto, nasi partnerzy z innych krajów zapraszają podopiecznych Funduszu na obozy zagraniczne.

Pod koniec czerwca humaniści spotkali się w podwarszawskich Laskach z reżyserem Krzysztofem Zanussim na seminarium filmowym.

 

17 lipca na dwa tygodnie w Góry Stołowe wyjeżdża grupa gimnazjalistów o zainteresowaniach historycznych, matematycznych i przyrodniczych. Na Obozie Naukowo-Wędrówkowym wszyscy uczestnicy będą mieli swoje odczyty, będą też oczywiście warsztaty. Ale bardzo dużo czasu zajmą wycieczki do okolicznych miejscowości i wędrówki po górach.

„Pasterka” tradycyjnie odbywa się we wsi Pasterka u stóp Szczelińca. W czasie spaceru (albo podchodów) można trafić do Czech, idąc na północ.

 

Natomiast nasza druga wakacyjna tradycja to plener malarski połączony z obozem wielodyscyplinarnym. Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne Rzeczpospolita mniej znana każdego roku organizujemy w innej miejscowości. Tym razem w pierwszej połowie sierpnia liczne grono młodych plastyków i młodych naukowców spotka się w Iwoniczu-Zdroju.

W tym roku odwiedzimy Iwonicz-Zdrój, jedno z najstarszych polskich uzdrowisk (już w XV w. notowano istnienie tutaj wód mineralnych). Pod koniec XVI w. dobra iwonickie przeszły w ręce rodu Sienieńskich, którzy wspierali idee reformacji (najpierw kalwinizm, potem arianizm, w 1599 roku w Iwoniczu powstał zbór ariański). Pod koniec II wojny światowej miejscowe oddziały Armii Krajowej w ramach akcji „Burza” wyzwoliły Iwonicz, który utrzymały miasto aż do wejścia zdziesiątkowanych w operacji dukielsko-preszowskiej wojsk radzieckich. Okres ten przeszedł do historii pod nazwą Rzeczpospolitej Iwonickiej. Te i inne elementy niezwykle ciekawej historii tych ziem będą przedmiotem naszych zajęć podczas Spotkań. Planujemy także tradycyjne wycieczki objazdowe, m. in. do Rzeszowa, Krosna, Sanoka i Dukli.

W Spotkaniach uczestniczyć będą stypendyści o różnych uzdolnieniach i zainteresowaniach: plastycy, muzycy, astronomowie, chemicy, humaniści, biolodzy, fizycy i matematycy. W programie dnia obok zajęć warsztatowych odbędą się także zajęcia rekreacyjne i ogólnorozwojowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty teatralne, obserwacje astronomiczne, wycieczki historyczne i przyrodnicze, a także odczyty prezentujące zainteresowania uczestników Spotkań. Planujemy też koncerty naszych podopiecznych, a także wystawę prezentującą prace powstałe na plenerze. Kolejną wystawę poplenerową zorganizujemy już w październiku w Pałacu Kazimierzowskim na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Przez całe lato organizujemy ponadto kilkadziesiąt indywidualnych staży badawczych w najlepszych laboratoriach w Polsce. Nasi podopieczni pracują z naukowcami przy aktualnych projektach badawczych. Często prowadzą też własne badania – na najlepszym sprzęcie i pod okiem wybitnich fachowców.

Uczestnicy programu biorą także udział w różnorodnych wyjazdach zagranicznych.

 

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny dla uczestników programu pomocy wybitnie zdolnym. Fundusz opłaca zakwaterowanie, wyżywienie, materiały do pracy. Uczniowie otrzymują także zwrot kosztów podróży.

 

…a poza tymi wszystkimi zajęciami, mamy na głowie ocenę wniosków o przyjęcie do programu na następny rok szkolny…

Pasterka
Pasterka / fot. Igor Kraszewski