...
  • PL   EN

Cała reprezentacja wraca z nagrodami!

Cała reprezentacja wraca z nagrodami! 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

We wtorek 24 września w Pradze ogłoszono wyniki 25. Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EU Contest for Young Scientists.

Matematyk Aleksander Horawa otrzymał nagrodę specjalną w postaci wyjazdu na Intel ISEF do USA. Natomiast zarówno fizycy Michał Gumiela i Rafał Kozik, jak i biolog Arkadiusz Jankiewicz również uzyskali nagrody specjalne. Są to staże badawcze w najlepszych europejskich placówkach naukowych zrzeszonych w EIROFORUM – odpowiednio w CERN (Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek Elementatnych) pod Genewą i EMBL (Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej) w Heidelbergu.

3 równorzędne I nagrody w wysokości 7.000 euro zdobyli  Perttu Pölönen, reprezentant nauk społecznych z Finlandii, Ciara Judge, Emer Hickey i Sophie Healy-Thow – trójka biologów z Irlandii oraz genetyk Frederick Turner z Wielkiej Brytanii. (Wyniki na stronie organizatora.)

Konkurs od 25 lat organizuje Komisja Europejska. Wcześniej – od 1968 roku w Europie Zachodniej organizowała go firma Phillips. Jest to więc impreza z wieloletnimi tradycjami. Konkurencja jest bardzo silna, bo na finały przybywają najlepsi młodzi badacze z kilkudziesięciu krajów (nie tylko europejskich), którzy wygrali eliminacje ogólnokrajowe.

A nie chodzi o test wiedzy, czy błyskotliwą rozprawkę. W konkursie biorą udział całkowicie profesjonalne projekty badawcze, tyle tylko, że przeprowadzone przez uczniów, zanim jeszcze rozpoczęli studia na wyższej uczelni.

Konkurencja, jak co roku, była bardzo silna. Łącznie w tegorocznym finale wzięło udział 126 osób z 37 krajów. Przywieźli 85 projektów, w tym 9 prac z biologii, 5 z chemii, 10 z informatyki, 21 z techniki, 8 poświęconych ochronie środowiska, 6 z matematyki, 9 z medycyny, 13 z fizyki i 4 z nauk społecznych.

Finał Konkursu Prac Młodych Naukowców UE ma formę sesji plakatowej, podczas której uczniowie zaprezentują swój projekt jurorom oraz publiczności. Udział w sesji plakatowej to dla każdego młodego naukowca szansa na rozmowę o swoich pasjach z rówieśnikami i – co najważniejsze – z jurorami, wybitnymi badaczami i popularyzatorami nauki. Na takich spotkaniach rodzą się pomysły na dalsze badania, przyjaźnie i wspólne projekty.

Polskę reprezentowały trzy znakomite projekty:

  • Michał Gumiela (Andrychów) i Rafał Kozik (Bielsko-Biała), „Badanie możliwości zastosowania matryc CMOS oraz CCD w celu detekcji, dozymetrii oraz mapowania wiązki promieniowania alfa, beta, gamma, rentgenowskiego oraz protonów”

 

  • Aleksander Horawa (Warszawa) „Skończone przestrzenie metryczne”

 

  • Arkadiusz Jankiewicz (Wałbrzych) „Zasięg lotu pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) na podstawie analizy palinologicznej składu jej obnóży pyłkowych”

 

Prace powstały ponad rok temu, a w marcu zdobyły nominacje do reprezentowania Polski w finale EUCYS 2013.

 

{gallery}13-eucys-praga{/gallery}

fot. Magdalena Jezierska / fundusz.org

zdjęcie u góry – fot. EC / EUCYS 2013

 

Od 1995 roku, kiedy Polska po raz pierwszy wzięła udział w EUCYS, międzynarodowe jury nagrodziło 29 projektów z naszego kraju (łącznie 36 autorów). Polacy zdobyli aż 20 nagród głównych i 19 dodatkowych. Pod względem osiągnięć od wielu lat wyprzedzają nas jedynie Niemcy i Brytyjczycy (przy czym reprezentanci tych państw biorą udział w Konkursie od jego początku, czyli od 1989 roku). Nic dziwnego, że nasi młodzi naukowcy występują zwykle w roli faworytów, a członkowie jury z uwagą przyglądają się kolejnym projektom badawczym polskich uczniów.

Zgłoś projekt do kolejnej edycji EUCYS!

…a tymczasem Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci już po raz 20. zachęca uczniów z całej Polski do prowadzenia badań i przesyłania swoich projektów. Oryginalne prace z różnych dziedzin (od nauk ścisłych, przez przyrodnicze – po społeczne i humanistyczne) należy przesłać na warszawski adres stowarzyszenia do końca października.

Praca musi powstać przed podjęciem studiów na wyższej uczelni. Autorów może być maksymalnie trójka. Praca musi zostać wyróżniona na centralnym etapie olimpiady przedmiotowej, albo uzyskać rekomendację eksperta – pracownika naukowego z doktoratem. Praca musi mieć charakter badawczy. (Regulamin konkursu i więcej informacji na stronie fundusz.org/konkurs.)

Nadesłane artykuły są następnie oceniane przez ekspertów, recenzowane przez naukowców z poszczególnych dziedzin i drobiazgowo oceniane przez Jury. Na wiosnę przyszłego roku autorzy najlepszych projektów zostaną zaproszeni do Warszawy. Sędziowie poproszą ich wówczas o przygotowanie specjalnych plakatów prezentujących wyniki badań w ramach Festiwalu Młodych Badaczy „Odkrycia” w Centrum Nauki Kopernik.

Do wygrania już w marcu są nagrody rzeczowe i nagrody pieniężne. Na wrześniowym etapie europejskim – są to staże badawcze, a nagrody główne to trzy 1. nagrody po 7.000 EUR, trzy 2. nagrody po 5.000 EUR i trzy 3. nagrody po 3.500 EUR.