...
  • PL   EN

Aleksander Kostrzewa

Aleksander Kostrzewa – Tallinn 2017

Aleksander Kostrzewa – Tallinn 2017 2048 1366 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Aleksander Kostrzewa z Warszawy na EUCYS 2017 w Tallinnie przygotował projekt „Porównywanie umiejętności uczenia się i zapamiętywania wśród naczelnych z użyciem platform interaktywnych na terenie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego”.

Badania dotyczyły lemura wari, kapucynki żółtobrzuchej i koczkodana diana i czasu, w jakim poszczególne osobniki wyjmują pokarm z platformy interaktywnej. Okazało się, że najlepiej rozwinięte umiejętności uczenia się i zapamiętywania wykazywał koczkodan.

– Ten rodzaj bardzo często jest pomijany w badaniach nad inteligencją naczelnych. Biorąc to pod uwagę, otrzymane wyniki są szczególnie cenne. Przedstawione doświadczenia są dobrą podstawą do dalszych obserwacji w tym kierunku – podkreśla młody badacz.

Aleksander Kostrzewa

fot. KE / EUCYS 2017