...
  • PL   EN

Agata Karska wśród gwiazd

Agata Karska wśród gwiazd 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Agata Karska zdobyła w Konkursie Prac Młodych Naukowców nagrodę specjalną w 2005 r. za projekt pt. Historia odkrycia i badania zaćmieniowego układu podwójnego gwiazd BD +14°5016.

 

W swojej pracy opisała, w jaki sposób odkryła dwie gwiazdy, które są tak blisko od siebie, że są „wzajemnie związane” własną grawitacją i wirują wokół siebie. Co więcej, płaszczyzna ich orbity jest ułożona w taki sposób, że co jakiś czas jedna gwiazda przysłania drugą.

Jury EUCYS 2005 przyznało polskiej badaczce narodę specjalną w postaci pobytu w Europejskim Centrum Kosmicznych Badań i Technologii w Nordwijk (Holandia) oraz udziału w kongresie Międzynarodowej Federacji Astronautycznej w Japonii. Choć Agatę ominęły główne laury, to przyznaje ona, że konkurs był dla niej ważnym doświadczeniem. – Pozwoliło mi to poznać metody pracy badawczej oraz bardziej świadomie wybrać ścieżkę kariery – mówi.

Agata Karska skończyła Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Inowrocławiu, a później studiowała astronomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez kilka lat była też stypendystką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, który pomaga najzdolniejszej młodzieży.

Dzisiaj jest doktorantką w Instytucie Fizyki Pozaziemskiej Maksa Plancka w Garching koło Monachium. Zajmuje się obserwacjami bardzo młodych, dopiero formujących się gwiazd w Drodze Mlecznej. Ogląda je gównie przez krążący po ziemskiej orbicie teleskop kosmiczny Herschel. Wyniki swoich prac na bieżąco publikuje w czasopismach naukowych, bo – jak sama przyznaje “umiejętność zaprezentowania wyników swojej pracy społeczności naukowej jest bardzo ważną częścią pracy badawczej”.

Realizację pasji naukowej udało się Agacie połączyć z wychowywaniem synka, który ma już 2 lata. Pomaga jej w tym mąż – Piotr Śniady – który również przez kilka lat był stypendystą Funduszu.