...
  • PL   EN

Adam Klukowski

Adam Klukowski – Tallinn 2017

Adam Klukowski – Tallinn 2017 2560 1707 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Adam Klukowski z Piaseczna zaprezentował na EUCYS 2017 w Tallinnie pracę „Wielomiany z podłogami”, która łączy trzy zagadnienia matematyczne.

Pierwszym z nich jest arytmetyka modularna – nauka o resztach z dzielenia. Wbrew pozorom ma ona wiele praktycznych zastosowań – przy każdym logowaniu do systemu bankowego lub poczty elektronicznej czy choćby w numerach PESEL. Drugim są palindromy – słowa, które nie zmieniają się kiedy są czytane od tyłu w starożytności były używane jako zaklęcia. Współczesna nauka odkryła ich rolę w samoorganizacji DNA. Trzecia jest funkcja ciągła, której wykres można narysować nie odrywając ołówka od papieru. Jest centralnym pojęciem w topologii, dziedzinie matematyki zajmującej się kształtami i ich deformacjami.

– W swoim projekcie użyłem tych trzech pozornie odległych idei. Posłużyły one do badania pewnej klasy wielomianów. Dzięki nim udało mi się ustalić położenie ich pierwiastków (miejsc zerowych) na płaszczyźnie liczb zespolonych – wyjaśnia Adam.

Adam Klukowski