...
  • PL   EN

Amgen wspiera Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Ponad 500 wybitnie uzdolnionych uczniów weźmie udział w warsztatach naukowych zorganizowanych dzięki wsparciu Fundacji Amgen.

Fundacja Amgen przekazała środki finansowe Krajowemu Funduszowi na rzecz Dzieci (KFnrD). Wsparcie to pozwoli nie tylko kontynuować już realizowane projekty, lecz również umożliwi ich dalszy rozwój.

Uzyskane środki umożliwią KFnrD wsparcie wielodyscyplinarnych obozów naukowych, warsztatów matematycznych, fizycznych i chemicznych organizowanych przy współudziale najlepszych placówek badawczych i uniwersytetów w Polsce. Przekazanie grantu przez Fundację Amgen umożliwi też wielu młodym ludziom udział w międzynarodowych warsztatach badawczych i spotkaniach uzdolnionej młodzieży za granicą.
 
– Polski system edukacyjny zapewnia bardzo ograniczoną pomoc dla najbardziej utalentowanych uczniów. Działania KFnrD mają na celu wesprzeć wybitnie zdolnych młodych ludzi. Co roku dla ponad pół tysiąca zdolnych uczniów z całej Polski organizujemy kilkanaście specjalistycznych warsztatów badawczych, wielodyscyplinarne obozy naukowe, staże badawcze i wyjazdy na zagraniczne obozy i konferencje naukowe, seminaria i spotkania – mówi Maria Mach, Dyrektor Biura KFnrD. – Dzięki wsparciu Fundacji Amgen będziemy w stanie rozszerzyć ofertę naszych zajęć oraz lepiej wykorzystać narzędzia internetowe w realizowanych projektach – wyjaśnia.
 
– Odkrycia i innowacje mają priorytetowe znaczenie nie tylko dla konkurencyjności firm biotechnologicznych, takich jak Amgen, lecz przede wszystkim dla pacjentów. To właśnie poprawa, jakości leczenia pacjentów, poprzez dostarczanie nowych, innowacyjnych terapii jest dla nas jedną z kluczowych wartości. Od lat organizujemy i wspieramy inicjatywy, które służą inspirowaniu i edukacji kolejnego pokolenia naukowców. – mówi Jarosław Lange Dyrektor Generalny Amgen Polska. – Działalność Fundacji stanowi bardzo dobre uzupełnienie już realizowanych inicjatyw jak Program Amgen Scholars. Umożliwia on studentom wzięcie udziału w projektach badawczych prowadzonych na najlepszych uczelniach na świecie”.
 
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to polskie stowarzyszenie naukowców, artystów, lekarzy i studentów działające od ponad 30 lat. KFnrD jest organizacją pożytku publicznego. Od 1983 roku nieprzerwanie realizuje autorski program pomocy wybitnie zdolnym osobom. Do tej pory przyznano już ponad 11 tysięcy rocznych nominacji najzdolniejszym dzieciom i młodzieży z całej Polski. Dziś to cenieni młodzi uczeni, uznani lekarze, artyści światowej sławy i najlepsi na świecie informatycy.
 
KFnrD wspiera rozwój wybitnie zdolnej młodzieży umożliwiając nieodpłatny udział w organizowanych przez siebie zajęciach oraz dofinansowując realizację wybranych projektów, mających na celu rozwój swoich podopiecznych. Wsparcie obejmuje wszystkie dyscypliny nauki, a zajęcia są prowadzone na poziomie akademickim, z dostępem do najnowocześniejszego sprzętu badawczego. Kluczowym elementem programu jest kontakt uczestników z ekspertami. Ich pomoc jest możliwa dzięki wolontariatowi na niezwykłą skalę: setki pracowników naukowych z czołowych polskich wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk od lat wspierają fundusz poświęcając mu swój czas i wiedzę. KFnrD, jako jedyne, oferuje tak kompleksową pomoc zdolnym uczniom z całej Polski.
 
Fundacja Amgen
 
Fundacja Amgen jest jednym z głównych filarów działalności filantropijnej firmy Amgen.
Celem fundacji Amgen (www.amgen.com/citizenship/overview.html) jest promowanie edukacji przedmiotów ścisłych, poprawa dostępu pacjentów do służby zdrowia i wspieranie społeczności lokalnych, w których mieszkają pracownicy Amgen. Od momentu założenia Fundacja przekazała ponad 160 mln dolarów na wsparcie organizacji pożytku publicznego w Stanach Zjednoczonych i Europie. Tylko w 2010 roku Fundacja Amgen przeznaczyła 20 milionów dolarów na wsparcie niemalże 150 organizacji na całym świecie.
 

 

Więcej informacji o Amgen:
 
 
Więcej informacji o Fundacji Amgen: