...
  • PL   EN

Żegnamy Panią Profesor Zofię Lipkowską

Żegnamy Panią Profesor Zofię Lipkowską 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Zofii Lipkowskiej.

Była znakomitą chemiczką, świetną popularyzatorską chemii, ale przede wszystkim mądrą, ciepłą osobą. Z Funduszem była związana od wielu, wielu lat – jako koordynatorka warsztatów w Instytucie Chemii Organicznej PAN i jako recenzentka zgłoszeń do Programu ZDOLNI. Od 2020 roku była też członkinią Rady Funduszu oraz jurorką Polskiej Edycji EUCYS.

Zawsze ciekawa młodych ludzi i zawsze bardzo im życzliwa. Taką ją zapamiętamy. Będzie nam Pani Profesor bardzo brakowało.