...
  • PL   EN

Żegnamy Maestro Pendereckiego

Żegnamy Maestro Pendereckiego 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

29 marca 2020 roku

zmarł

prof. Krzysztof Penderecki.


Wybitny kompozytor i dyrygent, humanista i nauczyciel,

pomysłodawca, twórca i założyciel Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.


Do Jego lusławickiej idei staraliśmy się nawiązać, organizując w Lusławicach nasze coroczne Warsztaty Muzyki Kameralnej z interdyscyplinarnym programem łączącym różne sztuki i naukę.

Był więc naszym Gospodarzem, często Honorowym Gościem na spotkaniach i koncertach naszych podopiecznych. Zwiedzaliśmy jego niezwykłe arboretum,poznawaliśmy historię lusławickiego dworu, zboru oraz zakliczyńskiego klasztoru.

Słuchaliśmy  i wykonywaliśmy Jego muzykę.

Wszystkie te doświadczenia odcisnęły w nas niezatarty ślad, pozostajemy wdzięczni i zobowiązani.

Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom oraz Przyjaciołom z Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Społeczność Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci