...
  • PL   EN

Wyniki rekrutacji poznamy w pierwszych dniach października

Wyniki rekrutacji poznamy w pierwszych dniach października 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Dobiega końca proces oceny zgłoszeń do programu pomocy zdolnym na ten rok szkolny. Każdej jesieni Zarząd KFnrD przyjmuje do programu ponad pół tysiąca zdolnych uczennic i uczniów.

O wyniku rekrutacji wszystkich kandydatów poinformujemy w pierwszym tygodniu października.

Wnioski wraz z całą dokumentacją dotyczącą pracy w zakresie zainteresowań są przez całe lato rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, doświadczeni edukatorzy i popularyzatorzy nauki, pedagodzy i psycholodzy.

Podstawowym kryterium przyjęcia do naszego programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań. Uczestnicy programu na koniec roku szkolnego piszą sprawozdania z udziału w obozach i warsztatach, oraz na temat wszystkich innych swoich sukcesów.

Grupa nowych stypendystów spotka się w październiku w Warszawie na inauguracji naszego „roku szkolnego” – całej serii spotkań, warsztatów badawczych, obozów naukowych, koncertów, wystaw i wielu innych imprez, na które zapraszamy wszystkich uczestników programu, zgodnie z deklarowanymi zainteresowaniami (i często – po dodatkowej kwalifikacji, bo chętnych jest zwykle więcej niż miejsc).

Formy pomocy, na jaką mogą liczyć nasi stypendyści, są bardzo różnorodne i każdego roku pojawiają się nowe propozycje. Są też różne formy pomocy indywidualnej (np. letnie staże badawcze). Dlatego udział w programie wymaga od uczniów aktywności i dopiero taki aktywny udział w programie ma sens.

Będzie to 37. już rok działania naszego programu.