...
  • PL   EN

Zdjęcie ilustracyjne

Wyniki rekrutacji 2020

Wyniki rekrutacji 2020 1200 797 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Zakończyła się już ocena nadesłanych w tym roku wniosków. Informacje o wynikach kwalifikacji rozsyłamy mailowo.

Jeśli żadna informacja nie dotrze do 19 października, prosimy o kontakt z biurem, ale prosimy też o wcześniejsze sprawdzenie folderu SPAM.

26 października opublikujemy w bazie listę zajęć na 1. semestr (do końca stycznia).

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.