...
  • PL   EN

Uwaga! Rekrutację organizujemy wcześniej

Uwaga! Rekrutację organizujemy wcześniej 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Zgłoszenia uczniów do naszego programu na rok szkolny 2019/2020 zbieramy do końca maja!

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do grona stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci zapraszamy na stronę:

fundusz.org/rekrutacja

Kalendarz rekrutacji w tym roku wygląda tak:

1. Należy wpisać dane kontaktowe nowych kandydatów w formularzu w bazie Funduszu (lub przesłać nam je inną drogą, np. mailem), a tym samym – utworzyć swój profil. (Albo – użyć profilu z lat ubiegłych.)

2. Trzeba NATYCHMIAST (w tym samym dniu) potwierdzić rejestrację linkiem wysłanym na podany adres mailowy.

3. Należy do profilu w bazie dołączyć kompletny wniosek (list, prace, dyplomy, rekomendacje) do 31 maja.

4. Plastycy mają czas na dostarczenie oryginałów swoich prac do 31 lipca – do biura Funduszu

5. Wyniki rekrutacji i zapisy na zajęcia ogłosimy na początku października.

6. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w listopadzie.

7. Dla obecnych stypendystów podstawą do rekrutacji są sprawozdania przesłane w terminie do 30 czerwca.

Najczęściej zadawane pytania

Nasz plakat w pliku PDF:

fundusz.org/REKRUTACJA


fundusz.org/REKRUTACJA