...
  • PL   EN

Prawie 500 stypendystów Programu ZDOLNI w roku 2021/22

Prawie 500 stypendystów Programu ZDOLNI w roku 2021/22 1335 887 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Na ważne rzeczy często trzeba czekać. Od lipca, gdy zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do Programu ZDOLNI nasi współpracownicy opiniowali, dyskutowali, wybierali. Dla pracowników Funduszu i zespołu opiniującego był to czas intensywnej pracy. Choć dla chętnych do rozwijania się pod skrzydłami Funduszu okres ćwiczeń z cierpliwości. Ale w końcu wszystko stało się jasne! Znamy wyniki rekrutacji. Niemal 500 uczniów z całej Polski będzie pracować, badać, ćwiczyć i sprawdzać się pod okiem wyśmienitej kadry naukowej i artystycznej.

Stypendyści Programu ZDOLNI

Pod opiekę Funduszu w roku szkolnym 2021/22 trafiło 496 uczniów z całej Polski, od największych miast, po niewielkie miejscowości. Najmłodsi to uczniowie 5-6 klas szkoły podstawowej, najstarsi przygotowują się do matury w 2022 roku. Wśród stypendystów 299 osoby to młodzi naukowcy, 174 – muzycy instrumentaliści, a 18 – uzdolnieni plastycy.

Wsparcie w rozwoju zaproponowaliśmy niemal połowie osób, które przesłały do nas pełne zgłoszenia. Jest nam przykro, że nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim, jednak możliwości organizacyjne stowarzyszenia są ograniczone. Jednocześnie zachęcamy wszystkich do dalszej i konsekwentnej pracy nad rozwojem zainteresowań. Zgłoszenia na kolejny rok szkolny będziemy przyjmować do końca czerwca 2022 roku.

Czym się kierujemy wybierając?

Przesłaliśmy już informacje o wynikach kwalifikacji do wszystkich kandydatów, zainteresowani proszeni są o sprawdzenie skrzynki mailowej podanej do kontaktu w zgłoszeniu. Przyjęci do Programu ZDOLNI będą zapewne bardzo zadowoleni, a Ci, którzy spotkali się z odmową – rozczarowani. – To zawsze są bardzo trudne decyzje. Podejmujemy je dzięki ogromnej pracy naszych wolontariuszy, naukowców i artystów, wśród których dużą grupę stanowią absolwenci Funduszu. Potrzeba wiele czasu i uwagi, żeby przeczytać wypowiedzi, przesłuchać nagrania i obejrzeć prace plastyczne młodych ludzi. Czasem jest to męczące, czasem irytujące, ale zawsze bardzo ciekawe i dające nam ważną i cenną wiedzę o zdolnej młodzieży, edukacji i generalnie współczesnym świecie – podkreśla Maria Mach, dyrektor biura Funduszu i prezes Zarządu, która czyta każde zgłoszenie.

I dodaje: – To zaciekawienie opiniujących widać w długich debatach, które toczymy omawiając ocenione indywidualnie zgłoszenia. Wszystkie decyzje podejmujemy wspólnie, przekonując się nawzajem i dzieląc spostrzeżeniami. Dla mnie osobiście to zawsze wyjątkowo cenny czas. Nie mamy oczywiście pewności, że za każdym razem nasze decyzje są właściwe. Jednak wiem na pewno, że podejmując je staramy się kierować nasze wsparcie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.

Jak przebiega ta wieloetapowa procedura?

Wnioski o przyjęcie do Programu ZDOLNI zostały zaopiniowane przez specjalistów z poszczególnych dziedzin na podstawie wypowiedzi i wyników pracy własnej kandydatów. Każde zgłoszenie czytały przynajmniej trzy osoby. Na podstawie zebranych opinii zgłoszenia oceniono na posiedzeniach odpowiednich Zespołów Specjalistycznych. Następnie Komisja Stypendialna rozpatrywała sugestie Zespołów, biorąc pod uwagę ogólną liczbę osób, którym możemy udzielić wsparcia w Programie ZDOLNI oraz możliwości udzielenia realnej pomocy stypendystom w poszczególnych rodzajach uzdolnień.

W procesie kwalifikacyjnym wzięło udział niemal 180 osób – pracowników naukowych, pedagogów artystycznych, wykładowców i studentów. Większość z nich to absolwenci Programu ZDOLNI. Wszyscy poświęcili swój czas i wiedzę bezpłatnie, kierując się wspólną chęcią pomocy w rozwoju utalentowanych uczniów. Ich zaangażowanie w rekrutację jest gwarantem uważnej i rzetelnej oceny. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy na taką pomoc liczyć – w przypadku niektórych osób już od wielu lat.

Hybrydowy program wsparcia

Kolejną, już 38. edycję Programu ZDOLNI rozpoczynamy spotkaniem inauguracyjnym 23 października. Na uroczystość w Zamku Królewskim w Warszawie oraz towarzyszące jej wykłady w czterech grupach zainteresowań (nauki ścisłe, przyrodnicze, humanistyka i sztuka) zapraszamy nowoprzyjętych stypendystów, którzy ukończyli 16 lat.

Program zajęć zaczynamy w listopadzie warsztatami dla matematyków – na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegóły warsztatów w innych dziedzinach są w tej chwili ustalane.

Muzycy będą grali koncerty w salach Zamku Królewskiego w Warszawie i Łazienkach Królewskich. A pod koniec zimy spotkają się na warsztatach muzyki kameralnej w ECM w Lusławicach.

Plastyków czekają m.in. konsultacje, połączone z korektą prac oraz wiosenna wystawa w Warszawie.

Szczegóły naszej oferty stypendyści znajdą po zalogowaniu się w bazie Funduszu.