...
  • PL   EN

Prof. Jan Madey laureatem wyróżnienia im. prof. Grabskiego za działania na rzecz społecznego rozumienia nauki

Prof. Jan Madey laureatem wyróżnienia im. prof. Grabskiego za działania na rzecz społecznego rozumienia nauki 940 660 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uhonorowała prof. Jana Madeya, przewodniczącego zarządu KFnrD i ks. prof. Michała Hellera.

Serdecznie gratulujemy!

2 lipca 2019 FNP po raz drugi wręczyła wyróżnienia im. prof. Macieja W. Grabskiego.

Wyróżnienie dla prof. Madeya zostało przyznane za 30 lat łączenia kariery naukowej z działalnością społeczną związaną ze wspieraniem najzdolniejszych.

Praca prof. Jana Madeya na rzecz kreowania zainteresowania młodych ludzi nauką i angażowanie ich w działalność badawczą, a także wypracowanie społecznej świadomości sukcesów i wysokiej pozycji młodych polskich informatyków na świecie z pewnością wpływa na społeczne postrzeganie nauki jako czynnika o zasadniczym znaczeniu dla kultury i rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju oraz dla jego miejsca we wspólnocie międzynarodowej – podkreśla Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Drugi z wyróżnionych, wybitny filozof przyrody ks. prof. Michał Heller, również nie jest obcy stypendystom Funduszu – był wielokrotnie gościem prowadzącym zajęcia na naszych obozach i spotkaniach.

W trakcie uroczystości w siedzibie FNP z krótkim koncertem wystąpił stypendysta KFnrD, wiolonczelista Kajetan Pałęcki.

Czytaj więcej na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

fot. Magdalena Wiśniewska/arch. FNP