...
  • PL   EN

Odszedł prof. Karol Modzelewski

Odszedł prof. Karol Modzelewski 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego wczoraj wielkiego przyjaciela Funduszu

profesora Karola Modzelewskiego

niezwykłego w swej odwadze i mądrości człowieka, jedną z najbardziej znaczących postaci niełatwej polskiej historii XX wieku, wybitnego historyka i pisarza.

Wiele razy gościliśmy Pana Profesora na naszych wiosennych obozach naukowych.

Dla wielu naszych stypendystów stał się nauczycielem i przewodnikiem.

Będzie nam Pana Profesora bardzo brakowało.

Społeczność Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci