...
  • PL   EN

Warsztaty badawcze na Wydziale Chemii UW

Warsztaty badawcze na Wydziale Chemii UW 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W dniach 17 – 22 lutego organizujemy dla naszych stypendystów kolejną edycję warsztatów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

W czasie warsztatów uczennice i uczniowie pracują w grupach nad kilkunastoma problemami badawczymi zaproponowanymi przez pracowników różnych zakładów Wydziału Chemii z zakresu chemii bioorganicznej i fizycznej, syntezy organicznej, krystalochemii, spektroskopii, układów nieorganicznych, charakterystyki mikroskopowej i nanoskopowej materiałów, reakcji enzymatycznych.

Uczestnikom daje to możliwość zapoznania się z aktualnie prowadzonymi na Wydziale badaniami oraz zdobycia doświadczenia w pracy laboratoryjnej, także z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu badawczego. Ponadto, w programie znajdują się wykłady dotyczące różnych dziedzin chemii, prowadzone przez pracowników Wydziału. Program warsztatów uzupełnia wizyta w teatrze (Psie serce w Teatrze Współczesnym) i dyskusja o spektaklu następnego dnia.

Zobacz program warsztatów (pdf)