...
  • PL   EN

Rusza obóz w Serocku dla młodszych stypendystów

Rusza obóz w Serocku dla młodszych stypendystów 800 600 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W sobotę 8 czerwca rozpoczyna się nasz „mały Serock” – ogólnorozwojowy obóz wielodyscyplinarny.

Obóz potrwa tydzień i zakończy się 15 czerwca. Program jest tradycyjnie bardzo bogaty.

Zobacz program obozu (pdf)

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.