...
  • PL   EN

Młodzi Wirtuozi w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, niedziela 18 czerwca 2023 r. godz. 12.00

Młodzi Wirtuozi w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, niedziela 18 czerwca 2023 r. godz. 12.00 5000 3321 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Koncert stypendystów Programu ZDOLNI Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, niedziela 18 czerwca 2023 r., godz. 12.00, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki.

Zapraszamy na  koncert realizowany we współpracy z Warszawskim Towarzystwem Muzycznym.

Bilety można  nabyć przed koncertem w WTM. Równocześnie koncert będzie można obejrzeć  w bezpośredniej transmisji na kanale YT Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci: https://www.youtube.com/live/Ce0wO6Qo7Q8?feature=share

W programie:
Aguado Bach Chopin Fauré Schumann Tansman Telemann Wieniawski

Wystąpią:
Aleksander Anioł – gitara; Piotr Olesz – wiolonczela,
Maria Sterczyńska – fortepian; Michał Skibiński – skrzypce, Krzysztof Stanienda – fortepian; Zuzanna Wojdak – fortepian, Trio w składzie Pola Hajder – flet, Ilona Roman – klarnet, Zuzia Wojdak – fortepian.

Aleksander Anioł
Piotr Olesz
Michał Skibiński
Zuzanna Wojda
Pola Hayder
Ilona Roman

Aleksander Anioł – 18-letni gitarzysta, uczeń ZPSM w Bielsku Białej, w klasie Marcina Szermańskiego Naukę gry na gitarze rozpoczął w wieku 6 lat. Podstawy wiedzy muzycznej zaczął zdobywać w Ognisku Muzycznym przy PSM w Żywcu, a od 2012 roku doskonali swoje umiejętności w obecnej szkole, gdzie uczęszcza do V klasy. Swoją edukację muzyczną uzupełnia uczestnicząc w lekcjach mistrzowskich Waldemara Gromolaka. Aleksander występuje jako solista oraz kameralista w duecie z bratem Kamilem. Występował m.in. w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie , w Instytutach Polskich w Wiedniu i Wolfsburgu, na festiwalach gitarowych w Kielcach, Postojnej (Słowenia) i wielu innych miejscach. Od 2018 roku gra na gitarze Bogusława Teryksa. Jest laureatem konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, a  do jego najważniejszych osiągnięć należą: I miejsce i Grand Prix w duecie – II Międzynarodowy Konkurs Gitarowy w Wilnie (2018), I miejsce i tytuł Wielkiego Gitaromaniaka – XII Ogólnopolski Festiwal i Konkurs im. Łukasza Pietrzaka w Jeleniej Górze (2021), I miejsce – Ogólnopolski Konkurs Muzyczny Centrum Edukacji Artystycznej (2022), I miejsce i Grand Prix – 23 Międzynarodowy Festiwal Ivana Ballu w Dolnym Kubinie na Słowacji (2022). Uczestnikiem Program ZDOLNI Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci jest od 2017 roku.

Piotr Olesz – 17-letni wiolonczelista z Gdańska, uczeń OSM II st. im. Z. Brzewskiego w Warszawie, w klasie profesorów Stanisława Firleja oraz Marcina Zdunika. Od 2013 roku uczęszczał do OSM I i II stopnia w Gdańsku do klasy wiolonczeli, którą prowadziła  prof. Jadwiga Ewald. W okresie 10 lat nauki brał udział w wielu konkursach, zajmując czołowe miejsca m.in. w Pradze (2018, 2020) oraz Sztokholmie (2021). Był również finalistą I Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego w Grazu (2020). W 2022 został finalistą i zwycięzcą głównej nagrody w konkursie ATMA 2022 w Zakopanym oraz otrzymał I nagrodę w XVI Młodzieżowym Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. K. Wiłkomirskiego w Poznaniu. Ostatnie osiągnięcie Piotra to II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym Davida Geringasa w Kłajpedzie. Miał przyjemność występować z Sinfonią Juventus oraz Orkiestrą Kameralna Wratislavia. Swój warsztat doskonalił pod kierunkiem takich nauczycieli jak prof. Arto Noras, Kazimierz Michalik, Adam Krzeszowiec, Andrzej Bauer czy Roberto Trainini. Umiejętności orkiestrowe rozwijał podczas 29. Verbier Festival (Szwajcaria, 2022) w VFJO (Junior Orchestra).Stypendysta KFnrD jest od 2019 roku.

Michał Skibiński – 17 letni skrzypek, uczeń OSM I i II st. im Henryka Wieniawskiego w Łodzi, w klasie skrzypiec Elżbiety Puchalskiej. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 7 lat w PSM I i II st. w Pabianicach, w klasie Małgorzaty Karwat- Bekrych. Od najmłodszych lat bierze czynny udział w koncertach, konkursach i warsztatach muzycznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Swoje umiejętności rozwija jako solista jak również kameralista. Jego najważniejsze osiągnięcia to: III nagroda – VII Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Rodziny Grobliczów w Krakowie 2022); I nagroda – IV Konkurs Skrzypcowy Muzyki Polskiej im. W. Wiłkomirskiej w Częstochowie (2022); I nagroda – Szkolne Konfrontacje Zespołów Kameralnych w Łodzi (2022); I nagroda – VII Ogólnopolski Festiwal Skrzypcowy w Kielcach (2022). Od 2020 roku jest stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, w 2021 r. został stypendystą Marszałka Województwa Łódzkiego, w 2020 i 2021 roku otrzymał stypendium artystyczne MKiDN oraz w 2021r. został stypendystą programu Młoda Polska przyznawanego również przez MKiDN.

Zuzanna Wojdak – 11-letnia pianistka, uczennica PPSM I st. im. A. Dębskiego w Krakowie, w klasie prof. Olgi Łazarskiej. Swoją edukację muzyczną rozpoczęła w PSM I st. w Żegocinie, w klasie Macieja Pierzchały. Jest stypendystką fundacji Pro Musica Bona oraz Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Brała udział w konkursach pianistycznych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, zdobywając czołowe nagrody- m.in. Grand Prix w XIII Ogólnopolskim Konkursie Dziesięciolatków (Opole, 2021), I miejsce oraz nagrody specjalne w 29 Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni (2022), I miejsce i nagroda specjalna w VII  Zachodniopomorskim Konkursie Pianistycznym (Szczecin, 2023), II miejsce i nagroda specjalna w XIII Śląskim Konkursie Pianistycznym (Zabrze, 2023). Uczestniczy regularnie w kursach mistrzowskich, m.in. w ramach forum pianistycznego Bieszczady bez granic, gdzie miała możliwość wystąpić z orkiestrą kameralną (2021, 2023). W maju 2023 wystąpiła również dwukrotnie z Orkiestrą Symfoniczną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wykonując Koncert g-moll op. 25 F. Mendelssohna. Poza muzyką klasyczną, jej pasją jest improwizacja fortepianowa oraz jazz.

Trio Pola Hayder, Ilona Roman, Zuzanna Wojdak
Trio w składzie: Pola Hayder- flet, Ilona Roman – klarnet, Zuzanna Wojdak – fortepian powstało w ramach projektu KFnrD pod nazwą Kameralna Filharmonia Funduszu. Członkinie tria są stypendystkami Funduszu, uczennicami różnych szkół muzycznych. Pola Hayder – 12-letnia flecistka uczy się w OSM I st. przy Zespole Szkół nr 74 w Warszawie, w klasie Marty Gerus, a od przyszłego roku będzie kontynuowała naukę w  PSM II st. im. J. Elsnera, Ilona Roman – 12-letnia klarnecistka jest uczennicą OSM I st. im. Emila Młynarskiego w klasie Artura Pachlewskiego, a Zuzanna Wojdak uczy się w PPSM I st. im. A. Dębskiego w Krakowie, w klasie fortepianu prof. Olgi Łazarskiej. Młode instrumentalistki są laureatkami konkursów, realizując swoją muzyczną drogę nie ograniczają się do występów solowych ale z wielką radością uczestniczą w większych projektach zarówno kameralnych jak i orkiestrowych.

Młodym wykonawcom będą towarzyszyć pianiści kameraliści, związani z uczelniami wyższymi: Maria Sterczyńska, Krzysztof Stanienda

Młodzi Wirtuozi – jest to projekt realizowany przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci we współpracy z Muzeum Zamek Królewski, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, promujący młodych, zdolnych muzyków będących podopiecznymi Funduszu.