...
  • PL   EN

Młodzi Wirtuozi w Łazienkach Królewskich niedziela 26 marca 2023 r., godz. 12.00

Młodzi Wirtuozi w Łazienkach Królewskich niedziela 26 marca 2023 r., godz. 12.00 5000 3321 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Niedzielny koncert w Łazienkach Królewskich  wypełnią utwory muzyczne od baroku po  XX wiek. Usłyszymy – pierwszy raz na naszych koncertach – flet prosty w Telemannie i Vivaldim,  będzie  chwila z muzyką romantyczną w kompozycjach Wieniawskiego, Chopina, Moszkowskiego, Lalo, a także  utwory dwudziestowiecznych kompozytorów Cassadó  (solowa sonata na wiolonczelę), Szymanowskiego , Milhauda w  małym składzie kameralnym (skrzypce , klarnet i fortepian).
Bilety można  nabyć w kasach Muzeum. Równocześnie koncert będzie można obejrzeć  w bezpośredniej transmisji na kanale YT Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci:
https://youtube.com/live/fzENAGu4Qc4?feature=share

W programie:
Cassadó, Chopin, Lalo, Milhaud, Moszkowski, Szymanowski, Telemann, Vivaldi, Wieniawski

Wystąpią:
Zuzanna Augustyniak – wiolonczela, Jolanta Adamska – fortepian; Aleksander Malej – obój, flet prosty, Julia Baranowa – fortepian; Karolina Siemienowicz – fortepian; Kamil Szacior – skrzypce, Katarzyna Glens – fortepian, Trio w składzie: Leon Klimiuk – klarnet, Waleria Piotrowicz – skrzypce, Maciej Bieńkowski – fortepian.

Zuzanna Augustyniak
Aleksander Malej
Karolina Siemienowicz
Kamil Szacior
Waleria Piotrowicz, Leon Klimiuk, Maciej Bieńkowski

Zuzanna Augustyniak –16-letnia wiolonczelistka, uczennica Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej  II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie, w klasie Rafała Kwiatkowskiego. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczęła w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I st. nr 2 w Warszawie, w klasie Joanny Święs. Zuzanna jest laureatką konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in. zdobyła III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Talents for Europe w Dolnym Kubinie na Słowacji, II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Cellolove w Krakowie, I miejsce na Grand Final Silk Way Music Competition w Moskwie, III miejsce w Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych w Bydgoszczy, III miejsce w International Gustav Mahler Cello Competition, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Miniatura Wiolonczelowa im. Leona Szymłowskiego w Warszawie. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich gdzie Kształciła się pod kierunkiem profesorów: Tomasza Strahla, Tomasza Darocha, Jeleny Ocic, Marcina Zdunika, Kazimierza Michalika, Jackoba Shawa, Edwarda Kinga, Doroty Bojarczuk, Bartosza Koziaka, Aleksandra Dębicza. Koncertowała zarówno solo jak i w zespołach kameralnych w Polsce i Niemczech. Wśród zainteresowań Zuzanny, poza muzyką klasyczną, jest jazz i improwizacja. W wolnym czasie zajmuje się polityką, windsurfingiem i skitouringiem. Uwielbia spacery, chodzić do muzeów, poznawać nowych ludzi i czytać książki. Chętnie włącza się też w działalność na terenie szkoły. Stypendystką Programu ZDOLNI jest od 2022 roku.

Aleksander Malej – 15-letni muzyk polskiego pochodzenia, urodzony na Białorusi, w mieście Wołkowysk (obwód Grodzieński). Od 7 lat gra na flecie prostym, obecnie jest uczniem klasy Pani Galiny Matiukowej w PSM nr 14 w Mińsku. Jeszcze jedną wielką pasją Aleksandra jest obój. W wieku 10 lat zaczął uczyć się gry na oboju samodzielnie, a od grudnia 2020 roku jest uczniem w klasie oboju prof. Maksyma Rassokhy w PSM  nr 10 w Mińsku. Aleksander jest laureatem 19 konkursów republikańskich i międzynarodowych, w tym: Międzynarodowy Konkurs Moje Inspiracje muzyczne ( Nałęczów, 1 nagroda, 2015, 2017), Międzynarodowy Konkurs Open Recorder Days Amsterdam w Niderlandach ( 2 nagroda, 2017),  Tel-Aviv Recorder Competition ( 2019, wyróżnienie). Ostatnie osiągnięcia Aleksandra to: wyróżnienie w XI Konkursie Młode Talenty Białorusi ( 2021), I miejsce w Międzynarodowym Internetowym Konkursie GoodWin,  Rosja ( 2021), Grand Prix w  Międzynarodowym Konkursie Moje marzenie,  Białoruś ( 2021), 1 miejsce w Międzynarodowym Konkursie Moje marzenie,  Białoruś ( 2022), 3 nagroda w XII Konkursie Młode Talenty Białorusi ( 2022). Występował na  koncertach organizowanych przez  Filharmonię Narodową m. in. Koncert z okazji 350-lecia G. Ph. Telemanna – z orkiestrą kameralną Kameralni Soliści Mińska ( 2021), Koncert Muzyka barokowa na historycznych instrumentach (2022), Koncert  Wydziału instrumentów dętych PSM nr 14 (2022), Koncert z Orkiestrą Białoruskiego Radia i Telewizji (2022). W Programie ZDOLNI KFnrD jest od 2021 roku.

Karolina Siemienowicz – 14-letnia pianistka, uczennica  Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach, w klasie fortepianu mgr Anny Borkowskiej. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku lat sześciu pod kierunkiem mgr Anny Borkowskiej w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie. Karolina jest uczestniczka festiwali muzycznych oaz laureatką konkursów. Do jej najważniejszych osiągnięć nalezą: I miejsce – XXI International Juliusz Zarębski Music Competition Łomianki 2021, I miejsce – II International Gloria Artis Music Competition in Viena 2022, III miejsce – XXI Ogólnopolski Konkurs pianistyczny Konin 2022, II miejsce – VII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Augustów 2022, II miejsce – Międzynarodowy Konkurs Muzyczny Opus Kraków 2022, II miejsce – VIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Witolda Lutosławskiego Zambrów 2021. Karolina uczestniczy w warsztatach pianistycznych gdzie rozwija swój warsztat pod kierunkiem znakomitych pedagogów m.in. Marioli Cieniawy,  Joanny Ławrynowicz – Just, Beaty Bilińskiej, Andrzeja Tatarskiego, Pawła Zawadzkiego, Andrzeja Jasińskiego, Karola Radziwonowicza. W lipcu 2021 r. wystąpiła z recitalem fortepianowym w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica PAN w Warszawie na zaproszenie pani Justyny Galant prezes Stowarzyszenia Marii Szymanowskiej. W grudniu 2021 r. wystąpiła w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Zagrała również na koncercie zorganizowanym przez Gloria Artis in Vienna, który odbył się w maju 2022 r. w Wiedniu. Jest stypendystką Marszałka Województwa Podlaskiego, Centrum Edukacji Artystycznej, Burmistrza Miasta Augustowa oraz od 2022 roku uczestniczką Programu ZDOLNI KFnrD.

Kamil Szacior  – 13 letni skrzypek, uczeń II klasy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 4 lat w Częstochowskiej Szkole Suzuki. Od szóstego roku życia rozpoczął  naukę w Jasnogórskiej Publicznej Szkole Muzycznej I st. w klasie skrzypiec, aktywnie uczestnicząc w licznych konkursach i kursach skrzypcowych, zdobywając najwyższe miejsca, m.in.: Konkurs skrzypcowy Mały Wiolinista w Olkuszu – I, II miejsce, Chrzanowskie Spotkania Młodych Instrumentalistów – III miejsce, Ogólnopolskie Prezentacje Miniatur Skrzypcowych w Sieradzu – III miejsce, Ogólnopolski Konkurs Skrzypiec i Altówki A. Cofalika w Czasławiu – I miejsce, I Ogólnopolski Jasnogórski Konkurs Skrzypcowy w Częstochowie – II miejsce, Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów im. K. i A. Szafranków w Rybniku – III miejsce, XII Ogólnopolski konkurs uczniów wszystkich specjalności Mały czy duży wirtuoz w Warszawie – I miejsce, II Konkurs Skrzypcowy Muzyki Polskiej im. Wandy Wiłkomirskiej – wyróżnienie,  Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. B. Warchala w Dolnym Kubinie – IV miejsce, I Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy Paganini w Puławach – IV miejsce. Jest uczestnikiem warsztatów i kursów muzycznych, podczas których doskonali swoje umiejętności pod kierunkiem profesorów: Walentyny Jakubowskiej, Dariusza Smolarskiego, Doroty Obijalskiej, Danuty Głowackiej–Pitet, Anny Gutowskiej, SlawomiraTomasika, Janusza Wawrowskiego, Magdaleny Rezler. Jego osiągnięcia to również konkursy zagraniczne, do najważniejszych należą: zdobycie tytułu Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie dla dzieci i młodzieży Gold World and Gold Europe – Jiskra 2020 w Pradze oraz I miejsca w Międzynarodowym konkursie dla młodych talentów Nouvelles Etoilles w Paryżu, dzięki któremu miał możliwość zagrania I cz. Koncertu skrzypcowego e–moll F. Mendelssohna wraz z orkiestrą w Paryżu. Jest uczestnikiem Lusławickiej Orkiestry Talentów, stypendystą Prezydenta Miasta Częstochowy oraz od 2022 roku Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Oprócz zamiłowania do skrzypiec interesuje się szermierką, break dance i żeglarstwwem. Od kilku lat należy do klubu WLKS Kmicic Częstochowa i aktywnie bierze udział w turniejach szermierczych wojewódzkich i międzynarodowych, zdobywając czołowe miejsca nie tylko na terenie Śląska.

Trio Waleria Piotrowicz, Leon Klimiuk, Maciej Bieńkowski
Trio w składzie Leon Klimiuk – klarnet, Waleria Piotrowicz – skrzypce, Maciej Bieńkowski – fortepian. Trio pracuje pod kierunkiem prof. Jerzego Czyrana. Powstało we wrześniu 2022 roku. Członkowie tria są uczniami Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie. Waleria uczy się u prof. Andrzeja Kordykiewicza, Leon – u prof. Jerzego Czyrana, Maciej – u prof. Kacpra Tołoczki. Instrumentaliści są laureatami konkursów międzynarodowych i krajowych. Koncertowali  jako soliści i kameraliści w Sali Balowej Zamku Królewskiego, Basenie Artystycznym Warszawskiej Opery Kameralnej, a także Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie na jubileuszowych koncertach szkoły. Waleria i Leon grają także w orkiestrze. Muzycy zespołu doskonalą swoje umiejętności instrumentalne na kursach mistrzowskich pod kierunkiem wybitnych profesorów. Maciek i Leon są stypendystami Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz laureatami Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Młodym wykonawcom będą towarzyszyć pianiści, kameraliści związani z uczelniami wyższymi oraz szkołami muzycznymi: Jolanta Adamska, Julia Baranowa, Katarzyna Glens.

Młodzi Wirtuozi – jest to projekt realizowany przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci we współpracy z Muzeum Zamek Królewski oraz Muzeum Łazienki Królewskie, promujący młodych, zdolnych muzyków będących podopiecznymi Funduszu.